αντιβιοτικό κλήση (γάλα ve φρέσκο κρέας Σάρωση) (Ποιοτική)

Αναζήτηση για αντιβιοτικά (έλεγχος γάλακτος και νωπού κρέατος) (ποιοτική)
Αναζήτηση για αντιβιοτικά (έλεγχος γάλακτος και νωπού κρέατος) (ποιοτική)

Παρόλο που η χρήση αντιβιοτικών για τη θεραπεία ασθενειών των ζώων είναι αποδεκτή σε κάποιο βαθμό, η συνεχής και ανεξέλεγκτη χρήση υγιών ζαμπόν με την προσθήκη τους σε ζωοτροφές και νερό προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας. Συγκεκριμένα, τα ζώα που λαμβάνουν αντιβιοτικά διακόπτονται χωρίς να περιμένουν για ορισμένο χρονικό διάστημα για να τα αφαιρέσουν από το σώμα τους, προκαλώντας κατάλοιπα αντιβιοτικών σε άλλες ζωοτροφές, συμπεριλαμβανομένου του κρέατος. Για το λόγο αυτό, διεξάγονται διάφορες επιστημονικές μελέτες προκειμένου να ελεγχθούν και να ανιχνευθούν τα κατάλοιπα αντιβιοτικών στις ζωοτροφές και να εξασφαλιστεί η θέσπιση των αναγκαίων νομικών ρυθμίσεων. Λόγω της ευρείας χρήσης αντιβιοτικών στη χώρα μας και της ανάπτυξης του εμπορίου ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων στην εθνική και διεθνή σκηνή, η ανάλυση των υπολειμμάτων αντιβιοτικών σε ζωικά προϊόντα έχει γίνει αναγκαιότητα.

Χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικές μέθοδοι για την ανάλυση οποιασδήποτε ουσίας στον χημικό τομέα. Πραγματοποιείται ποιοτική ανάλυση για να κατανοηθεί ποια στοιχεία ή ενώσεις αποτελείται από μια ουσία. Εκπονούνται ποσοτικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό της ποσότητας καθενός από τα στοιχεία ή τις ενώσεις στην ουσία.

Στη χώρα μας εφαρμόζεται ο Κανονισμός για την Προμήθεια και Χρήση των Ζωοτροφών στην Αγορά που εκδίδεται από το Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Κτηνοτροφίας στο 2011. Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ορισμένα αντιβιοτικά μπορούν να αναμειχθούν σε ζωοτροφές ως παρασκευή ζωοτροφών. Ο κατάλογος των αντιβιοτικών που πρέπει να προστεθούν ως πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές περιλαμβάνεται στο παράρτημα του κανονισμού.

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι ανίχνευσης υπολειμμάτων αντιβιοτικών στο γάλα και τα νωπά κρέατα. Ορισμένες από αυτές τις μεθόδους είναι χημικές και μικροβιολογικές μέθοδοι. Σήμερα, οι μικροβιολογικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται περισσότερο. Αν και οι χημικές μέθοδοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες, είναι οικονομικά ακριβές.

Στα εργαστήρια, οι αναλύσεις αντιβιοτικών διεξάγονται με ποιοτικές μεθόδους στο γάλα και τα νωπά κρέατα στο πλαίσιο των χημικών δοκιμών. Σε αυτές τις μελέτες τηρούνται τα πρότυπα που καταρτίζονται από τοπικούς και ξένους οργανισμούς.