სუდა უხსნად სტატია განსაზღვრა

წყლის შეუღლების საკითხის განსაზღვრა
წყლის შეუღლების საკითხის განსაზღვრა

დღესდღეობით, საკვები პროდუქტები უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ოდესმე. მიმდინარეობს ისე, დიფერენციაცია საცხოვრებელი პირობები და სოციალური სტანდარტების, დახურული ეკონომიკის შეცვლის საბაზრო ეკონომიკის შეჩერება და ქვეყნის შიგნით შედეგად და გარდა მზარდი კონკურენცია, მით უფრო ცნობიერების ხალხს კვების და ჯანმრთელობის უფრო მეტი აქცენტი ეკონომიკურ ინტერესებს უფრო მგრძნობიარე ხარჯვაზე არასათანადო კვების, სურსათის სექტორში განვითარებული ტექნოლოგიური განვითარება, სურსათის დიდი მოცულობის პროდუქციის წარმოება, სახელმწიფო მომხმარებელთა დასაცავად და შეუზღუდავი კონკურენციის თავიდან ასაცილებლად სხვადასხვა საკანონმდებლო რეგულაციებთან და ადგილობრივ და უცხოურ ორგანიზაციებთან სურსათის კანონმდებლობისთვის მნიშვნელოვანია.

სურსათის ხარისხის კონტროლი მნიშვნელოვანია ამ პროდუქტებზე კვების პროდუქტებისთვის:

კვების პროდუქტების სიმწიფის და დამუშავების თვისებების დასადგენად

განსაზღვრეთ, თუ ისინი დაზიანებულია

გასარკვევად, თუ ის შეიცავს შხამიანი ნივთიერებების

განსაზღვრავს თუ არა წარმოების ეტაპზე მოტყუების ან იმიტაციის გაკეთება, თუ მას სხვა ნივთიერებები დაემატა

დანართებისა და დანამატების ტიპები და რაოდენობები

მათში მიკროორგანიზმების ტიპებისა და რაოდენობების განსაზღვრის მიზნით

განსაზღვრავს, თუ პროდუქტის ეტიკეტზე არასწორი ან თაღლითური ინფორმაცია შეიცავს

ყველა ამ ხარისხის კონტროლი ლაბორატორიებში ხორციელდება. ფიზიკური ანალიზის ფარგლებში უფლებამოსილი ლაბორატორიების ანალიზს შორის არის წყლის არასაკმარისი ნივთიერების განსაზღვრა. ანალიზის ეს მეთოდი ეფუძნება სასურსათო პროდუქტში მოყვანილი წყლის მოშორებით დარჩენილი მშრალი ნივთიერების განსაზღვრას. წყლის არასაკმარისი ნივთიერების ოდენობა განისაზღვრება მშრალი ნივთიერებების საერთო რაოდენობისგან წყლის ხსნადი მშრალი ნივთიდან.

ამ კვლევებში მოყვება ეროვნული და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული სტანდარტები. ამასთანავე, გლობალურად მიღებული ტესტირების მეთოდები და ტესტირების კრიტერიუმები დაცულია. ამ გზით მიიღება სანდო და მიუკერძოებელი შედეგები.