Πυρ διαθεσιμότητα προσδιορισμός

Προσδιορισμός της κατάστασης μαγειρέματος
Προσδιορισμός της κατάστασης μαγειρέματος

Εκτός από το χημικό περιεχόμενο και τη μικροβιολογική ανάλυση, οι φυσικές ιδιότητες των προϊόντων διατροφής έχουν μεγάλη σημασία. Από την άποψη της ανθρώπινης υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων, αφενός, είναι άβολα η παρουσία ουσιών όπως τα τρόφιμα όπως το έδαφος, η πέτρα, το γυαλί, τα μαλλιά ή το φτερό, τα οποία ορίζονται ως ξένες ουσίες.

Διεξάγονται πολυάριθμες αναλύσεις στα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια για τον προσδιορισμό των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων που καθορίζονται στον τουρκικό κώδικα τροφίμων και στα σχετικά πρότυπα προϊόντων. Τα εργαστήρια διεξάγουν τις μελέτες αυτές με τα προηγμένα εργαλεία και εξοπλισμό εντός της δομής τους και έμπειρους και μορφωμένους υπαλλήλους που είναι ειδικοί στον τομέα τους και προσπαθούν να συμμορφωθούν με τους περιορισμούς και τα κριτήρια που επιβάλλουν οι ισχύοντες νομικοί κανόνες καθώς και οι αρχές του τουρκικού Κώδικα Τροφίμων. Όλες οι τεχνικές συσκευές και τα τεχνικά υλικά που χρησιμοποιούνται βαθμονομούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν αξιολογήσεις ποιότητας των ζυμαρικών από διαφορετικές γωνίες, πραγματοποιούνται πολλές δοκιμές και αναλύσεις στο πλαίσιο φυσικών αναλύσεων. Αυτές γενικά πραγματοποιούνται κάτω από τις ακόλουθες επικεφαλίδες: αισθητική ανάλυση στα ζυμαρικά, προσδιορισμός της συνολικής περιεκτικότητας σε οργανικά υλικά στα ζυμαρικά και δοκιμές μαγειρέματος στα ζυμαρικά. Ακολουθούν μερικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο δοκιμών μαγειρέματος ζυμαρικών: τον προσδιορισμό της ποσότητας της ουσίας που εισέρχεται στο νερό στα ζυμαρικά, την αύξηση του όγκου στα ζυμαρικά, - προσδιορισμός της απορρόφησης νερού των ζυμαρικών και - Προσδιορισμός του χρόνου μαγειρέματος στα ζυμαρικά.

Ο σκοπός όλων αυτών των δοκιμών και αναλύσεων είναι να προσδιοριστεί η συμμόρφωση των τροφίμων που προσφέρονται στους καταναλωτές με τον τουρκικό κώδικα τροφίμων και τα σχετικά πρότυπα.

Η ανάλυση της κατάστασης μαγειρέματος στα ζυμαρικά πραγματοποιείται στο πλαίσιο φυσικών αναλύσεων σε εξουσιοδοτημένα εργαστήρια. Κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμών, τηρούνται τα πρότυπα που εκδίδονται από τοπικούς και ξένους οργανισμούς. Ταυτόχρονα, τηρούνται γενικά αποδεκτές μέθοδοι δοκιμών και κριτήρια δοκιμής, επιτυγχάνοντας έτσι αντικειμενικά και αξιόπιστα αποτελέσματα. Ο προσδιορισμός της κατάστασης μαγειρέματος των ζυμαρικών διεξάγεται επίσης σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:

  • TS 1620 Ζυμαρικά