Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) - Azaspir Asit 2 (AZA-2)

Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) - Azaspir Asit 2 (AZA-2)
Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) - Azaspir Asit 2 (AZA-2)

Diyaretik kabuklu su ürünleri zehirlenmesi (DSP) olayı ile ilk defa 1976 yılında Japonya’da karşı karşıya gelinmiştir. Ancak muhtemelen daha önce de bu zehirlenmeler ile karşılaşılmıştır ama Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) olarak değil bakteriyel bir enfeksiyon olarak düşünülmüştür. Bu zehirlenmeler son yıllarda dinophysis ve prorocentrum alg türlerinin aşırı üremeleri sırasında dikkat çekmiştir. Denizlerde dinoflagellatlar tarafından üretilen okadaik asit, yağda çözünen bir bileşiktir ve insanlarda ani ishal durumuna neden olmaktadır. Okadaik asite uzun süreli maruz kalınması halinde, kanserojen olduklarına yönelik gözlemler de bulunmaktadır.

Sadece okadaik asit grupları insanlar üzerinde doğrunda etkilere sahiptir. Bugüne kadar insanlarda pektenotoksin ve yessotoksin yüzünden zehirlenmelere rastlanmamıştır. Diğer ülkelerde de yessotoksin ve pektenotoksin için aktif etken bir değer bulunmamaktadır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, hayvansal gıda üreten gıda işletmelerinin, Gıda Hijyeni Yönetmeliği’nde yer alan esaslara ilave olarak uymaları gereken özel hijyen koşullarını açıklamaktadır. Buna göre kabuklu deniz hayvanlarının vücutlarında veya yenilebilen kısımlarında ölçülen deniz biyotoksinlerinin toplam miktarı en fazla şu şekilde olmak zorundadır:

  • Okadaik asit, dinophysis ve pecteno toksinleri toplamı için, okadaik asit eşdeğeri olarak 160 µg/kg
  • Yesso toksinler için yesso toksinin eşdeğeri olarak 1 mg/kg
  • Azaspir asitler için azaspir asit eşdeğeri olarak 160 µg/kg

 

Yetkili laboratuvarlarda biyotoksin analizleri kapsamında sıvı kromatografisi - kütle - kütle spektrometresi yöntemi uygulanarak Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) zehirlenme analizleri arasında azaspir asit 2 (AZA-2) analizleri de yapılmaktadır. Kısaca LC-MS/MS adı verilen bu yöntem, kütle spektrometresinin kütle analiz yetenekleri ile sıvı kromatografisinin fiziksel ayırma özelliklerini birlikte kullanmaktadır.