Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) - Azaspir Asit 1 (AZA-1)

Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) - Azaspir Asit 1 (AZA-1)
Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) - Azaspir Asit 1 (AZA-1)

Diyaretik kabuklu su ürünleri zehirlenmesine neden olan toksinler içinde kimyasal olarak ilk tanımlanan toksin okadaik asittir. Bu tür zehirlenmelere en fazla midye ve deniz tarağı gibi kabuklu deniz ürünleri neden olmaktadır. Bugüne kadar insanlarda ölüm olayına rastlanmamıştır, ancak okadaik asitin bazı tümör aktivitelerini uyarıcı etki gösterdiği ve kalıcı karaciğer rahatsızlıklarına ve böbrek rahatsızlıklarına yol açtığı bilinmektedir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, hayvansal gıda üreten gıda işletmelerinin, Gıda Hijyeni Yönetmeliği’nde yer alan esaslara ilave olarak uymaları gereken özel hijyen koşullarını açıklamaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan 853/2004/EC sayılı Hayvansal Gıdaların Özel Hijyen Kurallarına İlişkin Direktif esas alınarak hazırlanan bu yönetmelikte, canlı çift kabuklu yumuşakçaların vücutlarında veya yenilebilen kısımlarında ölçülen deniz biyotoksinlerinin toplam miktarı en fazla şu şekilde olmak zorundadır:

  • Okadaik asit, dinophysis ve pecteno toksinleri toplamı için, okadaik asit eşdeğeri olarak 160 µg/kg
  • Yesso toksinler için yesso toksinin eşdeğeri olarak 1 mg/kg
  • Azaspir asitler için azaspir asit eşdeğeri olarak 160 µg/kg

Gelişmiş laboratuvarlarda biyotoksin analizleri kapsamında LC-MS/MS yöntemi uygulanarak Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) zehirlenme analizleri arasında azaspir asit 1 (AZA-1) analizleri de yapılmaktadır. Sıvı kromatografisi - kütle - kütle spektrometresi adı verilen bu yöntem, kimyasal bir analitik yöntemdir ve kütle spektrometresinin kütle analiz yetenekleri ile sıvı kromatografisinin fiziksel ayırma özelliklerini birlikte kullanmaktadır. Ayrıca bu yöntem, oldukça düşük derişimlerde bile güvenilir sonuçlar vermektedir ve yüksek duyarlığa ve hassaslığa sahiptir.

Bu analizlerde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar ve test yöntemleri esas alınmaktadır.