Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) AZA’lar (LC-MS/MS)

Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) AZA’lar (LC-MS/MS)
Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) AZA’lar (LC-MS/MS)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2011 yılında Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, hayvansal gıda üreten işletmelerin, Gıda Hijyeni Yönetmeliği’nde yer alan esaslara ilave olarak uymaları gereken özel hijyen koşullarını açıklamaktadır. Bu yönetmelik hazırlanırken, Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan 853/2004/EC sayılı Hayvansal Gıdaların Özel Hijyen Kurallarına İlişkin Direktif esas alınmıştır.

Yönetmelik hükümleri, deniz biyotoksinlerini, yani toksinler içeren planktonlarla beslenen kabuklu yumuşakçalar tarafından biriktirilen zehirli maddeleri de kapsamaktadır. Onbirinci bölüm, canlı çift kabuklu yumuşakçalar için özel gereklilikleri düzenlemektedir. Buna göre, canlı çift kabuklu yumuşakçaların vücutlarında veya yenilebilen kısımlarında ölçülen deniz biyotoksinlerinin toplam miktarı şu limitlerin üzerinde olmamalıdır:

  • Felç eden kabuklu deniz hayvanları zehiri (PSP) için 800 µg/kg
  • Unutkanlığa neden olan kabuklu deniz hayvanları zehri (ASP) için domoik asit olarak 20 mg/kg
  • Okadaik asit, dinophysis ve pecteno toksinleri toplamı için, okadaik asit eşdeğeri olarak 160 µg/kg
  • Yesso toksinler için yesso toksinin eşdeğeri olarak 1 mg/kg
  • Azaspir asitler için azaspir asit eşdeğeri olarak 160 µg/kg

Gelişmiş laboratuvarlarda biyotoksin analizleri kapsamında LC-MS/MS yöntemi uygulanarak Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) zehirlenme analizleri ve azaspir asit analizleri yapılmaktadır. Sıvı kromatografisi - kütle - kütle spektrometresi olarak isimlendirilen bu yöntem ile kütle spektrometresinin kütle analiz yetenekleri ve sıvı kromatografisinin fiziksel ayırma özelliklerini birlikte kullanmaktadır.

Bu çerçevede yapılan temel analizler şunlardır:

  • Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) - Azaspir Asit 1 (AZA-1)
  • Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) - Azaspir Asit 2 (AZA-2)
  • Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) - Azaspir Asit 3 (AZA-3)

 

Bu analizlerde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar ve test yöntemleri esas alınmaktadır.