Otomotiv Testleri

Otomotiv
Otomotiv

Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde sürdürülmekte olan müzakereler çerçevesinde, Avrupa Birliği teknik mevzuatı ile uyum sağlanması gerekli alanlar belirlenmiştir. Ülkemizde üretilen malların serbest dolaşımı konusunda da kapsamlı düzenlemeler yapılmaktadır.

Otomotiv sektörü de teknik mevzuata uyum yükümlülüğü bulunan bir alandır ve bu alanda Avrupa Birliği direktiflerine uygun test ve analiz yapılacak altyapıyı hazırlamaktan Türk Standartları Enstitüsü sorumlu tutulmuştur. Bu arada akademik ve araştırma amacı ile hizmet veren laboratuvarların Avrupa Birliği direktiflerinin zorunlu tuttuğu minimum kriterlere ve standartlara ulaşması için güçlendirilmesi yönünde de çalışmalar yapılmıştır.

Avrupa Birliği tarafından deteklenen Otomotiv Sektöründe Piyasa Gözetimi ve Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi projesi de bu çalışmalarda bir dönüm noktası olmuştur. Bu proje, otomotiv sektöründe ihtiyaç duyulan ve Avrupa Birliği direktiflerine ve standartlarına uygun test laboratuvarları kurulmasını sağlamıştır. Bu şekilde sektörde özellikle uygunluk değerlendirmesi ve piyasa gözetimine odaklanan bir yapı oluşmuştur.

Ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olan laboratuvarlar tarafından bugün otomotiv sektöründe, üretici firmaların, servislerin ve bütün ihtiyaç sahiplerinin taleplerini karşılayacak kaliteli, hızlı ve güvenilir laboratuvar hizmetleri verilmektedir.

Bu hizmetler, büyük ölçüde mevcut yasal düzenlemeler ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlar çerçevesinde verilmektedir.

Otomotiv sektörü çok geniş bir sektördür ve laboratuvar hizmetleri ile işletmelerin olası risklerinin düşürülmesi ve performansılarının iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Resmi kuruluşlar, üretici firmalar, finansman şirketleri, sigorta şirketleri ve nihayetinde tüketicilerin hem can güvenliği hem de maddi kayıplar yaşamamaları bakımından, laboratuvarlar, bağımsız, titiz, hızlı ve güvenilir çözümler sunmak zorundadırlar.

Otomotiv testleri yapacak laboratuvarların, TS EN ISO/IEC 17025 Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları için Temel Şartlar Standardı’na uygun olarak akredite olması veya onaylanmış kuruluş tarafından bu standarda göre yeterliliği onaylanmış olması gerekmektedir.