Kimyasal Madde Testleri

Kimyasal Maddeler
Kimyasal Maddeler

Dünyada nüfus artmaya devam ettikçe ve doğal kaynaklar gittikçe tükendikçe, gıdaların önemi, özellikle de güvenli gıda üretimi ve tüketici sağlığının korunması daha önemli olmaktadır. İnsanların sağlığını etkileyen gıdaların kalitesi birçok faktöre bağlıdır. Temel gıda kimyası, besin öğeleri, mineraller, çeşitlit toksinler, ağır metaller, boyar maddeler, gıda katkı maddeleri, bitkisel gıda üretiminde kullanılan kimyasallar ve tarım ilaçları, hayvansal gıda üretiminde kullanılan yem ve yem katkı maddeleri hatta gıda ambalajları bu faktörlerden sadece birkaçıdır.

Akredite laboratuvarlar tarafından gıda kontrol analizleri çerçevesinde gıda ürünlerinin kimyasal analizleri, mikrobiyolojik testleri, GDO ve biyogüvenlik analizleri ve fiziksel analizler gerçekleştirilmektedir.

Bunun yanında labortauvarlar tarafından ağır metaller, toksik ağır metaller, kurşun tayini, plastiklerde kadmiyum tayini, azo boyarmaddeler, oyuncak güvenliliği, kanserojen boya maddeleri, klor organik taşıyıcılar, kozmetiklerde serbest formaldehit tayini, kalaylı organik bileşikler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), yağ oranı tayini, PVC tayini, su kalitesi, kozmetiklerde mikrobiyolojik test, toprak analizleri, toplam mikroorganizma yükü, anti bakteriyal aktivite tayini, kimyasal dezenfektetanlar ve antiseptikler ve daha yüzlerce kimyasal ve mikrobiyoloji testleri, ölçümleri, analizleri ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Laboratuvarlar bu hizmetleri verirken mevcut yasal düzenlemelere ve TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası alanda kabul görmüş güncel yöntemler kullanmaktadır. Bütün laboratuvarlar, doğru, güvenilir, hızlı ve kaliteli çalışma gibi temel çalışma ilkelerini benimsemektedir.

Laboratuvarlarda kullanılan bütün cihazlar ve teknik donanımlar, düzenli periyotlarla kalibre edilmektedir.

Bu laboratuvarlar, testlerin hızlı, güvenilir ve kaliteli olması açısından hem son teknoloji ürünü test ve ölçüm cihazlarını kullanmak, hem de kadrolarında eğitimli ve deneyimli mühendisler ve teknisyenler çalıştırmak zorundadırlar.