Petrol ve Doğalgaz

Petrol ve Doğalgaz
Petrol ve Doğalgaz

Petrol ve doğalgaz, ülkemizin enerji tüketiminde çok büyük bir yer tutmaktadır. Zaman zaman da bu konuda farklı düşünceler ileri sürülmektedir. Ülkemizde petrol yatakları bulunsa da, ihtiyacı tam olarak karşılayacak düzeyde değildir. Ancak yine de petrol aranacak birçok alan bulunmaktadır. Genel olarak ülkemizde petrol yatakları Güneydoğu Anadolu bölgesinde, doğalgaz yatakları ise Trakya bölgesinde bulunmaktadır. Petrol ve doğalgaz arama çalışmaları, bilimsel, planlı ve disiplinli bir çalışmayı gerektirmekte, ayrıca ciddi bir ekonomik yatırım gerektirmektedir.

Ülkemizde ne kadar petrol ve doğalgaz olduğunu tespit etmek için jeolojik ve jeofizik birçok yöntemlerin bir arada uygulanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Belirlenen noktalarda kuyular açılmakta, testler yapılmakta ve testler sonucunda yapılacak üretimin ekonomik olacağına karar verilirse bu kuyular kullanılmaktadır.

Ülkemizde petrol ve doğalgaz rezervlerinin beklenen miktarda olmamasında, ülkemizin jeolojik yapısı önemli bir etkendir. Arap-Afrika plakası güneyden ülkemizin altına doğru girmektedir. Bölgenin çok yüksek olması da bu nedenledir. Bu yüzden de pertol tabakasının kalınlığı ülkemizde fazla değildir.

Ülkemizin petrol ve doğalgaza bağımlılığı oldukça fazladır. Ülkemizde yılda 2 milyon ton petrol çıkarılırken 28 milyon ton pertole ihtiyaç bulunmaktadır. Doğalgaz açısından da ülkemizde yıllık 750 milyon metreküp üretim yapılırken, 12 milyar metreküp doğalgaza ihtiyaç bulunmaktadır. Her ikisinde de ülkemizin dışa bağımlılığı yüzde 90’ların üzerindedir. Alınan doğalgazın önemli bir kısmı elektrik üretiminde ve sanayide kullanılmaktadır.

Bu yüzden elektrik üretimini düşürmek, başka bir deyişle elektrik üretimini başka yollardan yapmak gerekmektedir. Hidroelektrik santrallerinin çoğalması, termik santrallerin arttırılması, rüzgar ve güneş enerjisinden faydalanılması ya da nükleer enerji kullanılması gerekmektedir.

 

Petrol ve doğalgaz çalışmalarında, faaliyetlerin ölçümlenmesi, analizlerinin yapılması, sonuçların değerlendirilmesi ve raporlanması da aynı derecede önem taşımaktadır.