Finans

Finans
Finans

Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olurlarsa olsunlar, bütün işletmeler açısından finans yönetimi ve risk yönetimi en önemli konulardır. Doğru yapılan bir finansal yönetimin amaçları, işletmenin yatırım yapacağı alanların belirlenmesi, varlıklara yatırılacak fon miktarının tespit edilmesi ve fonların hangi kaynaklardan nasıl sağlanacağına karar verilmesidir.

Finansal yönetim bu amaçlara uygun gerçekleştirildiğinde beklenen, karın en yüksek seviyeye çıkarılması, şirket halka açıksa ve borsada işlem görüyorsa pay sahiplerine kazanç sağlanması ve işletmenin piyasa değerinin yükseltilmesidir.

Finansal yönetimi etkileyen faktörler ise, rekabet, iletişim, devletin ekonomi politikalarındaki değişiklikler, piyasaların gelişmesi, işletmenin büyümesi ve bazı sektörlerin öneminin giderek artmasıdır.

Kısaca finans, işletmelerin kullandığı sermaye, para ve fon gibi maddi kaynaklardır. Finansman ise bu kaynakların bulunmasıdır. Burada en önemli nokta doğru yatırım kararlarının alınmasıdır. Finans yöneticilerinin hedefi, gerekli analizleri ve değerlendirmeleri titizlikle yapmak ve olası riskleri en düşük seviyeye çekmektir.

Bu noktada risk yönetimi öne çıkmaktadır. Risk yönetimi, işletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirirken ortaya çıkabilecek risklerin, daha önce ayrıntıları ile tanımlanması, değerlendirilmesi ve bunların etkilerini düşürecek veya ortadan kaldıracak önlemlerin alınması çalışmalarıdır.

Böyle bir çalışma, işletmelerin üretim konuları ile ilgili testlerin, ölçümlerin, analizlerin ve değerlendirmelerin, yetkili laboratuvarlarda, son teknolojiye uygun yöntemler ve cihazlar kullanılarak ve deneyimli ve eğitimli mühendisler ve teknisyenler tarafından yapılmasını gerektirmektedir.

Ancak ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olan laboratuvarlar tarafından verilen bu hizmetler ve düzenlenen raporlar bir değer taşımaktadır. İşletmelerin hem stratejik açıdan doğru karar almaları hem de resmi denetimlerde problem yaşamamaları açısından laboratuvar seçimini doğru yapmak gerekmektedir.

Laboratuvarlar çalışmalarında hem mevcut yasal düzenlemelere hem de ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara uygun faaliyet göstermektedir. Ayrıca TS EN ISO/IEC 17025 Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları için Temel Şartlar Standardı’na uygun çalışmaktadır.