Lojistik

Lojistik
Lojistik

Lojistik kavramı ilk olarak askeri operasyonlarda kullanılmaya başlanmıştır. Savaşan birliklere tam destek sağlamayı ifade etmektedir. Günümüzde ise lojistik, ürünlerin taşınması ve depolanması yöntemi olarak ifade edilmektedir. Lojistik hizmetleri ne kadar başarılı verilirse, faaliyetler o derece hızlanır, faaliyet maliyetleri düşer ve müşteri hizmetleri daha iyiye gider.

Lojistik hizmetleri, malzeme akışını, depolanmasını, stokları, tamamlanan ürünleri ve bunlarla ilişkili hizmetleri, tüketici ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile, üretim yapılan noktadan tüketim noktasına kadar planlayan, uygulayan ve etkinliğini kontrol eden hizmetler bütünüdür.

Lojistik faaliyetlerinin temel amacı, üretimi tamamlanmış ürünlerin tüketicilere doğru yerde, doğru zamanda ve doğru kalitede ulaşmasını sağlamak ve işletmelerde maliyet etkinliği yaratmaktır.

Son yıllarda lojistik hizmetleri daha çok dış kaynaklardan alınmaktadır (outsource edilmektedir). Bu şekilde işletmeler emekten, zamandan ve paradan tasarruf etmiş olmaktadır. Genel uygulamalara bakılırsa, lojistik hizmetlerini kendileri yapan işletmeler, bu işi lojistik firmalarına göre yüzde 20’ye yakın oranda daha pahalıya maletmektedir. Bu nedenle lojistik hizmetleri almak, işletmelere maliyet avantajı sağlamaktadır.

Lojistik faaliyetleri geliştikçe lojistik sektörünün önemi de artmaya başlamıştır. Lojistik firmaları için, süreçlerin daha kolay, daha eksiksiz, daha hızlı ve daha karlı hale gelmesi için arayışlar başlamıştır. Bu noktada süreçlerin işleyişini kontrol eden, çeşitli teknolojiler ve araçlar kullanarak operasyonlarını daha modern hale getiren ve çalışma verimliliğini artıran işletmeler öne çıkmaktadır.

Ulaşımın deniz, hava, kara veya demiryolu ile olması durumuna göre, kargo miktarı tespiti, gelişmiş kargo bilgileri, temizlik denetimleri, yakıt gözetimi, ambar gözetimleri, yükleme ve boşaltma faaliyetleri, güvenlik hizmetleri, personel tedariği ve transit izleme hizmetleri gibi birçok destek hizmet lojistik firmaları tarafından verilmektedir.

Bu hizmetlerin ölçümlenmesi, analizlerinin yapılması, sonuçların değerlendirilmesi ve raporlanması da bu hizmetleri tamamlayan faaliyetlerdir.