Tüketici Ürünleri ve Perakende

Tüketici Ürünleri ve Perakende
Tüketici Ürünleri ve Perakende

Tüketici ürünleri sektöründe bugünün piyasa koşullarında kalite ve marka imajı ile ilgili olarak, bütün üretici firmalar veya perakendici firmalar, ürün döngülerinin kısalması, yasal düzenlemeler ile değişen uygulamalar, düşük fiyat politikaları ve daha bir dizi problem ile karşı karşıyadır. Bu problemler ile mücadele edilirken bir yandan da üretici firmalar veya perakendici firmalar için, ürünlerin kontrol edilmesi, fabrikaların, imalathanelerin veya üretim tesislerinin güvenlik değerlendirmelerinin yapılması, olası problemler ile başa çıkılması, müşteri şikayetlerinin önüne geçilmesi ve üretim hatalarının ve iade risklerinin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi gibi çabaların da gösterilmesi gerekmektedir.

Ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak (akredite olarak) laboratuvarlar sözü edilen problemlerin çözüme kavuşturulması ve olası risklerin önünde geçilmesi amacı ile işletmelere bir dizi test, analiz, ölçüm ve değerlendirme hizmeti vermektedir.

Laboratuvarlar bu hizmetlerinde bir yandan yürürlükte olan yasal düzenlemelerin esaslarına uyarken bir yandan da yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyum sağlamaktadırlar.

Tüketici ürünleri ve perakende alanında verilen hizmetler, dayanıklı tüketim maddeleri, oyuncaklar ve çocuklara yönelik ürünler, yenilikçi ürünler, elektrikli ve elektronik ürünler, tıbbi cihazlar, kozmetik ürünleri, kişisel bakım ve ev bakım ürünleri, tekstil ürünleri, aksesuarlar, gıda ürünleri ve ambalajlamaya kadar çok geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.

Laboratuvarlar tarafından verilen bu hizmetler, tüketici ürünlerinin ve perakende ürünlerin kaliteli, sağlıklı ve güvenilir olmasına yöneliktir. Çalışmaların birincil hedefi, insan sağlığını korumak ve çevreye zarar verilmesinin önüne geçmektir. Üretici firmalar, ürünlerin normal koşullar altında tüketildiği zaman insan sağlığına zarar vermemesini sağlamak zorundadırlar.

Bu laboratuvarlar, verilen hizmetlerin doğru, hızlı, güvenilir ve kaliteli olması için hem son teknoloji ürünü test ve ölçüm cihazlarını kullanmakta, hem de kadrolarında eğitimli ve deneyimli mühendisler ve teknisyenler çalıştırmaktadır.