καρπός τιμή (Pulp) προσδιορισμός

Προσδιορισμός του λόγου των καρπών (πολτός)
Προσδιορισμός του λόγου των καρπών (πολτός)

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του Υπουργείου Τροφίμων, Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων του Τουρκικού Τροφίμων, το χυμό φρούτων προέρχεται από ώριμα, υγιή, φρέσκα και καθαρά φρούτα και μη ζυμωμένα αλλά ζυμώσιμα ποτά που λαμβάνονται από εδώδιμα τμήματα φρούτων που έχουν ιδιότητες όπως χρώμα και οσμή. Οι χυμοί φρούτων μπορούν να ληφθούν απευθείας από το φρούτο ή το συμπύκνωμα φρούτων που παρασκευάζεται σύμφωνα με την τεχνική. Οι χυμοί φρούτων είναι ανθεκτικοί σε διάφορες φυσικές διεργασίες.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, το νέκταρ φρούτων είναι το προϊόν που λαμβάνεται με την προσθήκη νερού σε χυμούς φρούτων, συμπυκνωμένο χυμό φρούτου, χυμό φρούτων που παράγεται από συμπύκνωμα, χυμό φρούτων που εξάγεται με νερό, πολτό φρούτων ή συμπύκνωμα φρούτων ή μείγμα αυτών. Μπορεί να προστεθεί ζάχαρη ή μέλι στο νέκταρ φρούτων εάν είναι απαραίτητο.

Σύμφωνα με το προαναφερθέν ανακοινωθέν, ο πολτός φρούτων είναι πολτός που λαμβάνεται με την απομάκρυνση των κρούστας, των σπόρων και των αδιάθετων τμημάτων των ώριμων, σταθερών, φρέσκων και καθαρών καρπών και τη σύνθλιψη των εδώδιμων μερών με φυσικές μεθόδους. Το συμπύκνωμα πολτού φρούτου είναι προϊόν που λαμβάνεται με διαχωρισμό μερικών από το φυσικό νερό που περιέχεται στον πολτό φρούτων και ο όγκος του μειώνεται με το 50.

Με βάση αυτούς τους ορισμούς, ο λόγος φρούτων μπορεί να οριστεί ως: το ποσοστό κατά βάρος του χυμού ή του πολτού στον χυμό φρούτων έτοιμο προς κατανάλωση ή σε νέκταρ φρούτων, υπολογιζόμενο με τη μικρότερη ποσότητα διαλυτών στερεών που καθορίζεται στο παράρτημα του εν λόγω ανακοινωθέντος. Ή, με άλλα λόγια, ο λόγος φρούτου είναι ο λόγος της ποσότητας διαλυτών στερεών από τον καρπό, ο οποίος υπάρχει στην συνολική ποσότητα διαλυτών στερεών του προϊόντος έτοιμου για κατανάλωση.

Οι μελέτες προσδιορισμού των εργαστηρίων φρούτων (πολτού) διεξάγονται σε εξουσιοδοτημένα εργαστήρια στο πλαίσιο των χημικών δοκιμών. Σε αυτές τις μελέτες τηρούνται τα πρότυπα που δημοσιεύονται από εγχώριους και ξένους οργανισμούς.