καρβοξυ μεθύλιο κυτταρίνη προσδιορισμός (Φασματοφωτομετρική)

Προσδιορισμός καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης (φασματοφωτομετρία)
Προσδιορισμός καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης (φασματοφωτομετρία)

Η καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη είναι ένα χημικώς τροποποιημένο παράγωγο κυτταρίνης το οποίο χρησιμοποιείται σε τομείς τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών για την αύξηση του ιξώδους, τη βελτίωση της συνέπειας και την ενίσχυση της υφής. Η κυτταρίνη είναι ένας υδατάνθρακας ο οποίος αποτελεί σημαντικό τμήμα της δομής των κυττάρων στα φυτά και χρησιμοποιείται στην παραγωγή χαρτιού και τεχνητού μετάξι.

Το ανακοινωθέν του Κώδικα Τροφίμων της Τουρκίας για τα πρόσθετα τροφίμων εκτός των χρωστικών και των γλυκαντικών (2008 / 2008) που εκδίδει το Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Κτηνοτροφίας στο 22, τα κριτήρια για τη χρήση πρόσθετων τροφίμων εκτός των χρωστικών και των γλυκαντικών και τις αρχές για την επισήμανση αυτών των προσθέτων. Στα παραρτήματα αυτού του ανακοινωθέντος, η E 466 καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη και η καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη νατρίου είναι από τα επιτρεπόμενα πρόσθετα τροφίμων.

Η καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία τροφίμων, χρησιμοποιείται γενικά για σκοπούς όπως η αύξηση της συνοχής, ο έλεγχος του σχηματισμού κρυστάλλων πάγου, η πρόληψη της συσσωμάτωσης, η προσθήκη σαφήνειας στο τρόφιμο και η παροχή ιδιοτήτων συγκράτησης του νερού. Η καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη χρησιμοποιείται σε αρτοσκευάσματα, επιδόρπια, κατεψυγμένα επιδόρπια, κρέμα ζαχαροπλαστικής, πουτίγκα, τυριά κρέμας, διάφορες σάλτσες, αναψυκτικά, διαιτητικά προϊόντα και είδη ζαχαροπλαστικής. Στον τομέα των τροφίμων χρησιμοποιείται κυρίως το μετά νατρίου άλας της καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης και η θερμιδική αξία της καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης νατρίου είναι μηδενική.

Ο προσδιορισμός καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης με φασματοφωτομετρική μέθοδο διεξάγεται σε εξουσιοδοτημένα εργαστήρια στο πλαίσιο των χημικών αναλύσεων. Η φασματοφωτομετρική μέθοδος βασίζεται στη μέτρηση των απορροφούμενων ή εκπεμπόμενων κυμάτων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ατόμων, μορίων ή ιόντων καθώς περνούν από το ένα επίπεδο της ενέργειας στο άλλο. Κατά τον προσδιορισμό της καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης, τηρούνται οι διατάξεις του προαναφερθέντος ανακοινωθέντος και τα πρότυπα που δημοσιεύονται από εγχώριους και ξένους οργανισμούς και οι μέθοδοι δοκιμών που γίνονται αποδεκτές παγκοσμίως.