αλκοόλ αδιάλυτος άρθρα προσδιορισμός

Προσδιορισμός αδιάλυτων ουσιών σε αλκοόλη
Προσδιορισμός αδιάλυτων ουσιών σε αλκοόλη

Οι γεύσεις είναι πρόσθετα που χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα με πολύ υψηλό ρυθμό. Προτιμάται ιδιαίτερα για την αύξηση της γεύσης των τροφίμων και την εξάλειψη της απώλειας γεύσης. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται αρώματα για να δώσουν επιθυμητές ιδιότητες οσμής και γεύσης στα τρόφιμα. Υπάρχει ανάγκη για έναν ενδιάμεσο διαλύτη προκειμένου να διανεμηθούν οι γεύσεις γενικά στον τύπο ελαίου στα προϊόντα διατροφής. Σε αυτό το σημείο, το αλκοόλ είναι ένα υγρό που χρησιμοποιείται συχνά ως διαλύτης στα αρώματα λόγω της εύκολης διαθεσιμότητας και της οικονομίας του.

Σχεδόν τα δύο τρίτα του αλκοόλ που παράγεται στον κόσμο καταναλώνεται ως ποτό. Το υπόλοιπο χρησιμοποιείται στον βιομηχανικό τομέα, για παράδειγμα ως ενδιάμεσος διαλύτης. Εκτός από την αιθυλική αλκοόλη, άλλοι τύποι αλκοόλης χρησιμοποιούνται ως διαλύτες.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί τομείς στον τομέα των τροφίμων όπου το αλκοόλ χρησιμοποιείται για διαφορετικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου, ο προσδιορισμός των αδιάλυτων σε αλκοόλη ουσιών είναι σημαντική για ορισμένους κατασκευαστές.

Η διαλυτότητα είναι μια έκφραση που ορίζει τη διάλυση μιας συγκεκριμένης ποσότητας μιας διαλελυμένης ουσίας υπό ορισμένες συνθήκες σε έναν καθορισμένο διαλύτη. Τα διαλύματα γενικά λαμβάνονται με ανάμιξη των στερεών σε ένα υγρό. Όσο πιο παρόμοιος είναι ο διαλύτης και η μοριακή δομή των διαλελυμένων ουσιών, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαλυτότητα. Συνεπώς, κάθε ουσία είναι αδιάλυτη σε κάθε ουσία. Οι οργανικές ενώσεις είναι διαλυτές στον οργανικό διαλύτη και οι ανόργανες ενώσεις είναι διαλυτές στον ανόργανο διαλύτη. Για παράδειγμα, το ναφθαλίνιο είναι διαλυτό σε βενζόλιο αλλά αδιάλυτο στο νερό. Η πίεση δεν έχει καμία επίδραση στη διάλυση. Ωστόσο, η θερμοκρασία και η ταχύτητα ανάλυσης αυξάνονται.

Στα διαπιστευμένα εργαστήρια, ο προσδιορισμός των αδιάλυτων ουσιών στην αλκοόλη διεξάγεται στο πλαίσιο των χημικών δοκιμών και των προτύπων που καταρτίζονται από εγχώριους και ξένους οργανισμούς και τηρούνται οι μέθοδοι δοκιμών και τα αποδεκτά κριτήρια δοκιμών παγκοσμίως. Με αυτές τις προσπάθειες που διεξάγονται σε εργαστήρια, παρέχεται μια ταχύτερη, καλύτερης ποιότητας, αξιόπιστη και αμερόληπτη υπηρεσία.