Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) (Invivo)

Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) (Invivo)
Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) (Invivo)

Denizlerde kabuklu su ürünleri zehirlenmelerine yola açan bazı alg ve su yosunu türleri bulunmaktadır. Bunların ürettikleri zehirler insan sağlığı ve çevre üzerinde kötü sonuçlar doğurmakta ve besin zinciri yolu ile taşınarak ekosisteme zarar vermektedir. İnsanlara geçerek zehirlenmelere yol açan bu toksik bileşiklerin bir grubu Diarrhetic Shellfish Poison (DSP) grubuna girmektedir. İnsanlarda ishale yol açan bu zehirlenmelerin nedeni, içeriğinde zehirli C38 yağ asidi bulunan okadaik asittir.

Özellikle kabuklu deniz ürünlerinin içerdiği toksinlerin bir çoğu ısıya karşı dirençlidir ve pişirme ve diğer ısıl işlemlerle inaktive olmazlar. Bunun yanında bu zehirler görünüm ve lezzet olarak da fark edilmedikleri için tüketilmesi sırasında anlaşılmamakta ve önemli sağlık risklerine neden olmaktadır.

Diyaretik kabuklu su ürünü zehirlenmelerine (Diarrhetic Shellfish Poisoning, DSP), dinoflagellatlar tarafından üretilen okadaik asit, dinofisis toksin, yessotoksin ve pektenotoksinler neden olmaktadır. Bu tür ilk zehirlenme olayına 1960 yılında Hollanda’da rastlanmıştır. Arkasından Japonya’da da bu tür zehirler bulaşmış kabuklu su ürünlerinin tüketilmesi ile binden fazla insan rahatsızlanmıştır. Yapılan incelemelerde zehirlenmeye dinoflagellatların neden olduğu tespit edilmiştir.

Diyaretik kabuklu su ürünleri zehirlenmesine neden olan toksinler yağda çözünebilen bileşiklerdir. Bu grup içinde kimyasal olarak ilk tanımlanan toksin okadaik asittir. Diyaretik kabuklu su ürünü zehirlenmelerinde bugüne kadar insanlarda ölüm olayına rastlanmamıştır. Ancak okadaik asit tümör aktivitesini uyarıcı etki göstermekte ve kalıcı karaciğer hasarı yaratmaktadır.

Bu tür zehirlenmelere en fazla midye ve deniz tarağı gibi kabuklu deniz ürünleri neden olmaktadır.

Gelişmiş laboratuvarlarda biyotoksin analizleri kapsamında, invivo yöntem uygulanarak Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) zehirlenme analizleri yapılmaktadır. Bu analizler sırasında, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar ve test yöntemleri esas alınmaktadır.