Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) - Azaspir Asit 3 (AZA-3)

Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) - Azaspir Asit 3 (AZA-3)
Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) - Azaspir Asit 3 (AZA-3)

2011 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’ni çıkarmıştır. Bu yönetmelik, hayvansal gıda üreten gıda işletmelerinin, Gıda Hijyeni Yönetmeliği’nde yer alan esaslara ilave olarak uymaları gereken özel hijyen koşullarını açıklamaktadır. Yönetmelik esaslarına göre kabuklu deniz hayvanlarının vücutlarında veya yenilebilen kısımlarında ölçülen deniz biyotoksinlerinin toplam miktarı aşağıda gösterilen değerleri geçmemek zorundadır:

  • Okadaik asit, dinophysis ve pecteno toksinleri toplamı için, okadaik asit eşdeğeri olarak 160 µg/kg
  • Yesso toksinler için yesso toksinin eşdeğeri olarak 1 mg/kg
  • Azaspir asitler için azaspir asit eşdeğeri olarak 160 µg/kg

Diarrhetic Shellfish Poison Grubu toksinlerin yarattığı sağlık problemleri arasında mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı bulunmaktadır. Ancak bugüne kadar bu toksinler yüzünden herhangi bir ölüm olayı yaşanmamıştır. Yine de bu toksinlerin mide tümörlerinin gelişmesine neden olduğu gözlenmektedir.

En fazla midye ve deniz tarağı gibi kabuklu deniz ürünleri, zehirlenmelere neden olmaktadır. Bu canlıların vücudunda tespit edilen okadaik asit zehirlenmeye neden olmaktadır. Avrupa Birlliği ülkelerinde, 91/492 EEC direktifi gereğince, insan sağlığı açısından deniz kabuklu hayvanlarında okadaik asit bulunmaması gerekmemektedir.

Azaspir asit 2 ve 3 (AZA-2 ve AZA-3), azaspir asit 1’in (AZA-1) metil ve dimetil analoglarıdır ve İngiltere, İrlanda ve Norveç sahillerinde tespit edilmiştir. Bunların hepsi kabuklu zehirlenmelerine neden olmaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda biyotoksin analizleri kapsamında yapılan analizler arasında, kısaca LC-MS/MS adı verilen sıvı kromatografisi - kütle - kütle spektrometresi yöntemi ile Diarrhetic Shellfish Poison Grubu (DSP) zehirlenme analizleri arasında yer alan azaspir asit 3 (AZA-3) analizleri de yapılmaktadır. Bu analizlerde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar ve test yöntemleri esas alınmaktadır.