Spesifik Testler

Spesifik Testler
Spesifik Testler

Tekstil sektöründe faaliyet gösterilen bütün alanlarda esas olan müşteri memnuniyeti yaratmaktadır. Müşterileri memnun edecek özellikte üretim yapmak, bütün tekstil işletmeleri için birinci öncelikli konudur. Tekstil ürünlerinin müşteri memnuniyeti oluşturması ise, üretilen ürünlerin bir dizi kalite ve güvenlik testlerinden geçmesine ve sonuçların onaylanmış olmasına bağlıdır. Sözü edilen testler, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından belirlenen ve yayınlanan test kriterlerine, test yöntemlerine ve standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmek zorundadır. Aksi halde test sonuçlarının güvenilir, kaliteli ve kabul edilebilir olduğundan söz edilemez.

Ülkemizde ve ülke dışında birçok laboratuvar, ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı esasları doğrultusunda yetki almakta, kısaca akredite olmaktadır. Ancak bu şekilde labortatuvarlar, güvenilir ve tarafsız bir şekilde faaliyet gösterdiklerini kanıtlamış olmaktadır.

Sözü edilen laboratuvarlarda, genel olarak şu başlıklar altında çok sayıda test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır:

  • Fiziksel testler
  • Haslık testleri
  • Yanmazlık testleri
  • Kimyasal ve ekolojik testler
  • Mikrobiyoloji testleri

Fiziksel testler, tekstil ürünlerinin fiziksel özelliklerini tespit etmek amacı ile yapılmaktadır. Örneğin, kopma mukavemeti, yırtılma mukavemeti, aşınma mukavemeti, kumaş sertlik tayini, iplik mukavemeti, su buharı geçirgenliği, hava geçirgenliği ve leke tutmazlık gibi.

Haslık testleri, tekstil ürünlerinin haslık özelliklerini tespit etmek amacı ile yapılmaktadır. Örneğin, gerçek yıkama, kuru temizleme, ter, nem, sürtme, deniz suyu, havuz suyu, boyarmadde transferine karşı renk haslığı, buhara karşı renk haslığı gibi.

Yanmazlık testleri, tekstil ürünlerinin yanmazlık özelliklerini tespit etmek amacı ile yapılmaktadır. Örneğin, giysilik kumaşlar yanma testi, döşeme kumaşların sigara ile tutuşabilirliği, alev kaynakları ile tutuşabilirliği, çocuk yatak kıyafetleri yanma davranışı, gece giysilerinin yanma davranışı, hazır giyim kumaşlarının yanma özelliği, perdelik kumaşlar ve pencere storları için yanma testi, halı ve kilimlerin yüzey yanabilirliği gibi.

Kimyasal ve ekolojik testler, tekstil ürünlerinin kimyasal ve ekolojik özelliklerini tespit etmek amacı ile yapılmaktadır. Örneğin, toksik ağır metaller, toplam kurşun miktarı, plastiklerde kadmiyum tayini, yasaklı azo boyarmaddeler, kanserojen boya maddeler, lif sayısı, nem oranı, biyositler, polyesterli karışımlar için yasaklı azo boyarmaddeler gibi.

Mikrobiyoloji testleri, tekstil ürünlerinin mikrobiyolojik özelliklerini tespit etmek amacı ile yapılmaktadır. Örneğin, anti bakteriyal aktivite tayini, antifungal aktivite tayini, plastiklerde antifungal tayini, deri ürünlerin küflenmeye karşı direnç testi gibi.

Bu sayılanlar dışında daha spesifik tekstil testleri de yetkili laboratuvarlarda gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde yapılan belli başlı testler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Spesifik Testler

Mekanik risklere karşı koruyucu eldiven testi

Deride pH değeri tayini

Koruyucu eldivenler genel özellikler ve deney metodu

Deride krom (VI) tayini

Halatlar - Genel kullanım amaçlı bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin tayini

Deride formaldehit tayini

Halatlar - Genel fiziksel ve mekanik özellikler

Deride yasaklı azo boyar maddeler tayini

Naylon kolan

Deride ekstrakte edilebilen ağır metaller tayini

Koruyucu giyecekler - Yağmura karşı koruma

Deride diklorometan ile çözünebilen madde miktarı tayini

Profesyonel kullanım için yüksek görülebilirlik uyarısı olan giyecekler

Deride klorfenoller (PCP - TCP - TECP) tayini

Deride yırtılma mukavemeti tayini

Deride o-fenilfenol tayini

Deride kopma mukavemeti ve uzama tayini

Deride adhesion tayini

Deride kalınlık tayini

Kağıt ürünlerde kuru kopma mukavemeti tayini

Deride yıkama haslığı tayini

Kağıt ürünlerde yaş kopma dayanımı tayini

Deride ter haslığı tayini

Kağıt ürünlerde uzama oranı (%) tayini

Deride su haslığı tayini

Kağıt ürünlerde gramaj (gram/metrekare) tayini

Deride sürtme haslığı tayini

Kağıt ürünlerde toplam emicilik (%) tayini

Deride ışık haslığı tayini

Kağıt ürünlerde emme hızı (s) tayini

Deride kuru temizleme solüsyonu haslığı tayini

Deride su damlatma haslığı tayini

 

 

Yukarıda değinildiği gibi ülke içinde ve ülke dışında tekstil pazarlarında güçlü ve rekabet edebilir olmak açısından bu testlerin yaptırılması, işletmelere önemli bir avantaj kazandırmaktadır.