Deride pH Değeri Tayini

Deride pH Değeri Tayini
Deride pH Değeri Tayini

İnsan cildi belli bir oranda asidik özellikte olduğu için, bu durum cilt yolu ile bulaşabilecek birçok hastalığın gelişmesini önlemektedir. Deri ürünler dahil tekstil ürünlerinde pH değerinin nötr olması, yani 7 değerinde olması ya da hafif asidik derecelerde olması, yani 7’nin altında olması, cilt için zararlı değildir. Ancak pH değerleri 7’nin üzerine çıktığı takdirde bu tür tekstil ürünleri insan cildine kolayca zarar vermekte ve alerjik tepkilere yol açmaktadır.

Cildin dış yüzeyi, ter, yağ asidi ve amino asitlerden meydana gelmektedir. Asidik özellikte olan bu yüzey, vücudu bir tamamen sarmaktadır ve bakteri ya da mantar enfeksiyonlarının oluşumuna engel olmaktadır. Asidite değeri pH ile ölçülmektedir. En ideal pH değeri 5.5’tur.

Yüksek pH değerlerinde cilt yüzeyi koruyucu özelliğini kaybetmekte ve cildin su ve nem kaybına neden olmaktadır. Bu ise tahrişlere ve alerjilere yol açmaktadır.

Derinin işlenmesi sırasında kullanılan kimyasal maddeler ve renklendirilmesi için kullanılan boyar maddeler, derinin pH değerini yükseltebilmektedir. Bu ise üretici firmalar açısından istenmeyen bir durumdur. Deride pH değerinin tayini bu amaçla yapılmaktadır.

Akredite laboratuvarlar tarafından, spesifik testler kapsamında derinin pH değerini tespit etmek için de testler yapılmaktadır. Bu testlerde ulusal ve uluslararası alanda yayınlanan standartlar dikkate alınmaktadır. Derinin pH değerini tespit etmek için esas alınan standartlar şunlardır:

  • TS EN ISO 4045 Deri - Kimyasal deneyler - pH tayini
  • ISO 4045 (IULTCS/IUC 11) Deri - Kimyasal testler - pH tayini

Bu standartlar, deri çözetilerinin pH değerini ölçmek için bir test yöntemini kapsamaktadır ve bu yöntem her türlü deri ürünlerine uygulanabilir. Bu standart, sulu bir deri ekstresinin pH değerini ve farklılık oranını belirlemek amacı ile uygulanmaktadır.