Kağıt Ürünlerde Toplam Emicilik (%) Tayini

Kağıt Ürünlerde Toplam Emicilik (%) Tayini
Kağıt Ürünlerde Toplam Emicilik (%) Tayini

Çeşitli işletmelerin ve elbette konutların tuvalet ve mutfak alanlarında hijyenik ortamlar yaratmalarını sağlamak amacıyla, kağıt ürünlerinin emicilik özelliklerine önem verilmektedir. Üretici firmalar bu konularda, daha teknolojik olanaklar kullanmakta ve piyasaya arka arkaya yeni ürünler sunmaktadır.

Yumuşak ve ince kağıttan yapılmış tuvalet kağıdı, mendil, kağıt havlu ve peçete gibi kağıt ürünlerin emicilik güçleri, bu ürünlerin kalitesini ve üretici firmalar açısından rekabet gücünü belirleyen önemli bir göstergedir. Bu ürünlerin su emme süreleri ve su tutma kapasiteleri çeşitli testlerle ortaya konmaktadır. Kullanım alanlarına bağlı olarak hijyen ve temizlik koşullarının sağlanmasında kağıt ürünlerin fiziksel özellikleri artık daha fazla sorgulanmaktadır.

Yetkili laboratuvarlar, spesifik testler çerçevesinde kağıt ürünlerin toplam emiciliğini tayin etmek için test ve analizler yapmaktadır. Bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar esas alınmaktadır. Kağıt ürünlerin toplam emiciliğini oransal olarak tayin etmek için dikkate alınan standartlar şunlardır:

  • TS 11668 Kağıt havlular

Bu standart, yumuşak ince kağıttan yapılmış havluların karakteristiklerini ve türlerini, örnek alma ve test yöntemlerini ve işaretleme kriterlerini kapsamaktadır.

  • TS EN ISO 12625-8 Yumuşak ince kağıt ve ürünleri - Bölüm 8: Su emme süresi ve su emme kapasitesi, sepet daldırma deney yöntemi

Bu standart, yumuşak ince kağıt ve benzer ürünlerin su emme süresi ve su emme kapasitesinin tespit edilmesi ile ilgili sepet daldırma test yöntemini kapsamaktadır.

  • ASTM D4431-92 Endüstriyel ve kurumsal kullanım için kağıt havlular için standart şartname

Bu standart, doğal, geri dönüştürülmüş ve içeriğinde geri dönüştürülmüş kağıt bulunan bütün ürünlerini kapsamaktadır.

Bu tür testler kısmen işletmelerin kendi bünyelerinde oluşturdukları laboratatuvarlarda gerçekleştirilmketedir. Ancak sonuçların kaliteli, hızlı ve güvenilir olması açısından testlerin akredite laboratuvarlarda yaptırılması önemlidir.