Deride Klorfenoller (PCP - TCP - TECP) Tayini

Deride Klorfenoller (PCP - TCP - TECP) Tayini
Deride Klorfenoller (PCP - TCP - TECP) Tayini

Klorfenoller insan sağlığı için zararlı olan kimyasal bileşiklerdir ve tekstil sektöründe deri dahil bütün ürünlerde ne miktar bulunduğunun tespit edilmesi önemlidir. Başlıca klorfenoller şunlardır: Pentaklorofenol (PCP), Triklorofenol (TCP), Tetraklorofenol (TECP), Monoklorofenol (MCP) ve Diklorofenol (DCP).

Bunların bir kısmı eskiden bakteri, küf, mantar ve akarları kontol altına almak için antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılmıştır. Bugünse büyük ölçüde ormancılıkta ağaçların korunmasında ve kağıt sektöründe kullanılmaktadır. Ayrıca tekstil sektöründe koruyucu madde olarak boya ve tutkala da karıştırılmaktadır.

Ancak klorfenoller, insan sağlığı için tehlikelidir. Bir kısmı cilt tarafından kolayca emilmekte ve vücuda dağılmaktadır. Daha çok vücutta karaciğerde ve böbrekte birikmekte ve zehirlenmelere neden olmaktadır.

Bazı klorfenoller tekstil sektöründe, çorap, ayakkabı ve spor giysilerde terleme ile ortaya çıkan bakteri oluşumuna bağlı olarak kötü kokuları önlemek amacı ile kullanılmaktadır.

Cilt yoluyla emilebilen bu klorfenollerin, üreme bozukluklarına da neden olduğu sanılmaktadır. Bu olumsuzlukları yüzünden tekstil ürünlerinde ve deri giyeceklerde klorfenollerin kullanımına sınırlamalar getirilmiştir.

Akredite laboratuvarlar tarafından, spesifik testler kapsamında deride klorfenollerin (PCP - TCP - TECP) miktarlarını tespit etmek için test ve analizler yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar esas alınmaktadır. Deride klorfenollerin (PCP - TCP - TECP) miktarlarını tespit etmek için dikkate alınan standartlar şunlardır:

  • TS EN ISO 17070 Deri - Kimyasal deneyler – Tetraklorofenol (TECP), triklorofenol (TCP), diklorofenol (DCP) ve monoklorofenol (MCP) isomerlerinin ve pentaklorofenol (PCP) içeriğinin tayini
  • ISO 17070 (IULTCS/IUC 25) Deri - Kimyasal testler - Pentaklorofenol içeriği tayini
  • DIN 53313 Deri testi - Pentaklorfenol (PCP) içeriğinin belirlenmesi
  • 64 LFGB B 82.02-8 Deri ve tekstil - Kimyasal deneyler - Pentaklorofenol içeriğini belirleme