Kağıt Ürünlerde Emme Hızı (S) Tayini

Kağıt Ürünlerde Emme Hızı (S) Tayini
Kağıt Ürünlerde Emme Hızı (S) Tayini

Her çeşit kağıt ürünlerin, bünyesinde bulundurduğu su miktarı nem olarak ölçülmektedir. Bu ürünlerde nemin yüksek veya düşük olması ürünün kalitesi açısından olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Bu ürünlerde nem düştükçe kırılganlık artar. Nemin yüksek olması durumunda ise ürünlerin suyu emme hızları düşer. Kağıt ürünlerde nem, üretim ortamının koşulları kadar saklama koşullarından da kaynaklanabilir. Kağıt fiziksel olarak suyu seven bir yapıda olduğu için, yüksek nemli ortamlarda nem almaya devam eder. Aksi durumda ise kağıt nem vermeye başlar, yani kurur.

Kağıt ürünlerinde emme hızının beklenen düzeyde olabilmesi için bu ürünlerin saklama koşullarına dikkat etmek gerekmektedir. Saklama koşullarında en uygun bağıl nem oranı yüzde 55’dir.

Kağıt ürünlerin suya karşı gösterdiği dirence veya suyu kabul etme seviyesine Cobb değeri denmektedir. Cobb değeri, belli bir süre içinde, bir metrekare kağıt yüzeyi tarafından emilen su miktarının gram/metrekare cinsinden değeridir. Bu süre dünyada kabul gören standartlara göre şu şekildedir:

  • Etiket ve karton cinsi kağıtlarda 120 saniye
  • Ofset, fotokopi ve kuşe kağıtlarda 60 saniye

Kağıdın kalitesi açısından bu değerin mutlaka belli bir aralıkta tutulması gerekmektedir.

Yetkili laboratuvarlar, spesifik testler çerçevesinde kağıt ürünlerin emme hızlarını tayin etmek için test ve analizler yapmaktadır. Bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar esas alınmaktadır. Kağıt ürünlerin emme hızlarını tayin etmek için dikkate alınan standartlar şunlardır:

  • TS 11668 Kağıt havlular

Bu standart, yumuşak ince kağıttan yapılmış havluların karakteristiklerini ve türlerini, örnek alma ve test yöntemlerini ve işaretleme kriterlerini kapsamaktadır.

  • TS EN ISO 12625-8 Yumuşak ince kağıt ve ürünleri - Bölüm 8: Su emme süresi ve su emme kapasitesi, sepet daldırma deney yöntemi

Bu standart, yumuşak ince kağıt ve benzer ürünlerin su emme süresi ve su emme kapasitesinin tespit edilmesi ile ilgili sepet daldırma test yöntemini kapsamaktadır.