პესტიციდების განსაზღვრა - dithiocarbamates ჯგუფი

პესტიციდების განსაზღვრა - Dithiocarbamate Group
პესტიციდების განსაზღვრა - Dithiocarbamate Group

მავნე ორგანიზმები არიან ორგანიზმები, როგორიცაა მწერები, სარეველაები, მცენარეული პათოგენები, ძუძუმწოვრები, ფრინველები, თევზები და მიკრობები, რომლებიც ადამიანის კვების წყაროების დაზიანებას, ჯანმრთელობას და დაავადების გავრცელებას საფრთხეს უქმნიან. პესტიციდები არიან ნივთიერებებისგან დამზადებული ქიმიური ნაერთები, რომლებიც გამოიყენება თავიდან ასაცილებლად, აკონტროლებენ ან ამცირებენ ამ მავნე ორგანიზმების საქმიანობას. პესტიციდების გამოყენება, თუმცა გარკვეულწილად სასარგებლოა, ხანდახან პრობლემურია, რადგან ადამიანებს და ცხოველებზე ჯანმრთელობისთვის რისკის პოტენციურ რაოდენობას ატარებენ. პესტიციდები შეიძლება იყოს ბიოლოგიური აგენტი, როგორიცაა ვირუსი ან ბაქტერია, ქიმიური ნივთიერება ან ანტიმიკრობული ან სადეზინფექციო ტიპის პრეპარატი.

მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ქიმიური პესტიციდი აჩვენებს საქმიანობის მიზანმიმართული მავნე ორგანიზმის, ისინი ასევე იწვევს პრობლემები სხვა ორგანიზმების. დღესაც გამოიყენება მრავალი პესტიციდი ადამიანისთვისაც საზიანოა. სურსათის წარმოება პესტიციდების გამოყენებით ადამიანებში მოხმარებისას სხვადასხვა დაავადებებისა და უსიამოვნების პირობებში იწვევს ადამიანებს. ქიმიური პესტიციდების აქტიური ინგრედიენტები ყოველთვის აჩვენებს ტოქსიკურ ეფექტებს. სასოფლო-სამეურნეო მუშაკებზე ჩატარებულ კვლევებში და პესტიციდების მიმართ გამოვლინდა იმუნური სისტემის ზედმეტი ეფექტები და ანომალიები. გარდა ამისა გენეტიკური დაზიანება, ღვიძლის, თირკმლის და კუნთების დარღვევებიც ხდება.

Dithiocarbamates არის ტიპის ქიმიური პესტიციდების, რომელიც ეკუთვნის კლასის დამცავი fungicides. Dithiocarbamates ერთ დროს ყველაზე გავრცელებული პესტიციდები იყვნენ. ეს პესტიციდები გამოყენებულია სოკოების მიერ გამოწვეული სპუილიზაციის მკურნალობისას, აგრეთვე, შენახვის ან შენახვის პროცესის დროს შენახვისა და ტრანსპორტირების თავიდან ასაცილებლად.

ლაბორატორიებში, დითიოკარბამატების ჯგუფში პესტიციდების განსაზღვრა ხორციელდება სხვადასხვა საკვებზე. ამასთანავე, შეესაბამება ჩვენს ქვეყნებში და უცხო ქვეყნებში მოქმედი ორგანიზაციების მიერ მომზადებულ სტანდარტებს და მსოფლიოს მასშტაბით მიღებული ანალიზისა და ტესტირების კრიტერიუმების მეთოდებს.