pH Tayini Ölçümü

pH Tayini Ölçümü
pH Tayini Ölçümü

Günlük yaşamda su sadece insanların değil bütün çanlıların yaşamsal fonksiyonlarını sürdürmelerini sağlayan çok önemli bir maddedir. Besinlerin sindirilmesinde, emilmesinde ve hücrelere taşınmasında, organ ve dokuların düzgün çalışmasında, vücuda zararlı maddelerin atılmasında, vücut ısısının kontrol edilmesinde ve daha bir çok fonksiyonda suyun önemi tartışılamaz.

Su önemlidir ama su kaynaklarının doğru kullanılabilmesi için de kullanılacak suyun özelliklerini bilmek gerekiyor. Suyun renk, koku, tat gibi duygulara yönelen özellikleri yanında, içerdiği maddelere göre fiziksel özellikleri de suyun kullanım amacını belirlemektedir. Su amacına uygun kullanıldığı ölçüde tarımda verim elde etmek ya da doğal dengenin korunmasına katkı sağlamak mümkün olmaktadır.

Bu bakımdan suyun sıcaklık, renk, çözünmüş oksijen, çözünmüş karbondioksit, elektriksel iletkenlik ve pH gibi çok sayıda parametresi laboratuvarlar tarafından ölçümlenmektedir. Bu parametlerin içinde en önemli olanlardan biri pH tayini, yani suyun sertlik seviyesinin ölçülmesidir.

Suların kalitesi ve kullanım alanları, içlerinde bulunan çözünmüş maddelerin çeşitlerine ve miktarlarına bağlıdır. İçinde çözünmüş olarak bulunan maddeler yüzünden sular, asit, baz veya nötr özellikler göstermektedir. Bu durum ancak pH tayini yapılarak tespit edilmekte ve suyun kullanım amacına uygunluğu ve kalitesi belirlenmektedir.

Yetkili laboratuvarlarda pH ölçümlerinde iki yöntem kullanılmaktadır: pH indikatör kağıtları kullanılarak ya da pH metre denen cihazlar kullanılarak. pH metre cihazları ile yapılan ölçümler daha güvenilir sonuçlar verdiği için genelde bu yöntem daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Herhangi bir sıvının pH değerini ölçmeye yarayan cihaza pH metre denir. pH ölçüm cihazlarında bir veya iki elektrot bulunmakta ve pH metre cihazı, sıvı ile elektrot arasında meydana gelen potansiyel farkını ölçmektedir.

Laboratuvarlarda pH metre cihazlarının kalibrasyonları uygun şekilde ve sık aralıklarla yapılmaktadır. Ölçüm sonuçlarının güvenilir ve kaliteli olması buna bağlıdır.