ანტიბიოტიკი თანხა (LC-MS / MS)

ანტიბიოტიკული თანხა (LC-MS / MS)
ანტიბიოტიკული თანხა (LC-MS / MS)

დღეს ცხოველური მეცხოველეობის სხვადასხვა მეთოდები გამოიყენება ცხოველური ცილის დეფიციტის დასაფარავად. ანტიბიოტიკები და მსგავსი ნარკოტიკები დღესდღეობით უფრო ხშირად გამოიყენება დაავადებების მკურნალობისა და ცხოველთა განვითარების დაჩქარებისა და ცხოველის საკვების მოსავლის გაზრდის მიზნით.

ანტიბიოტიკები არის ნივთიერებები, რომლებიც აფერხებენ ბაქტერიების ზრდას, მიკროორგანიზმების სინთეზს, როგორიცაა ბაქტერიები და სოკოები. ცხოველური საკვების ანტიბიოტიკურ ნარჩენები ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. ნარკოტიკების ნარჩენების არსებობა საკვები, როგორიცაა ხორცი, რძე, კვერცხი და თაფლი, რომლებიც განსაკუთრებით ღირებული არიან საკვებისთვის, ემუქრება ადამიანის ჯანმრთელობას. ცხოველების ანტიბიოტიკების შეგნებული და კონტროლირებადი გამოყენების შედეგად, მინიმუმამდე დაიყვანება ცხოველური კვების პროდუქტების დაბინძურების რისკი ნარკოტიკების ნარჩენებით. სურსათში ნარკოტიკების ნარჩენების თავიდან აცილების მიზნით ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვა აუცილებელია ცხოველური საკვების მიღებაზე ნარკოტიკების ნარჩენების და დაბინძურების დონის შეზღუდვაზე.

სურსათის უვნებლობისა და სასოფლო-სამეურნეო კვლევის სფეროში, ხშირია თხევადი ქრომატოგრაფია - მასობრივი სპექტრომეტრი (LC-MS / MS). ეს მოწყობილობები, რომლებიც ასევე გამოიყენება ცხოველური საკვების ანტიბიოტიკების რაოდენობას, ინტეგრირებული და შემუშავებულია თვისობრივი ნარჩენების ანალიზისთვის. მაღალი სიჩქარე და სიზუსტე შედეგები მიღებულია.

ლაბორატორიებში, ცხოველთა საკვების ანალიზი, როგორიცაა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის საკვების, ქათმის fattening feed, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი რძის საკვები ხორციელდება და გამოიყენება სხვადასხვა ანტიბიოტიკებისათვის განკუთვნილი სხვადასხვა LC-MS / MS კომპლექტები. ამ კვლევებში შეესაბამება ადგილობრივი და უცხოური ორგანიზაციების მიერ მომზადებული სტანდარტები. ქვემოთ მოცემულია რამოდენიმე გამოქვეყნებული სტანდარტი სხვადასხვა ანტიბიოტიკებისთვის საკვების დანამატების სახით:

 • TS 7264 ერითრომიცინის განსაზღვრა
 • TS X ჰიპერმამაციინის B გადაწყვეტილება
 • TS XIX ლინკომიცინის განსაზღვრა
 • TS 7268 ბაკრატასინის განსაზღვრა
 • TS X ლაზალციტების განსაზღვრა
 • TS 7587 მონსინის განსაზღვრა
 • TS XX Oleandomycin განსაზღვრა
 • TS XIX Tilosin განსაზღვრა
 • TS XX სპექტინომიცინის განსაზღვრა
 • TS XIX ნოვოობიცინის განსაზღვრა
 • TS 7669 Flavomycin განსაზღვრა