Sülfat Tayini Ölçümü

Sülfat Tayini Ölçümü
Sülfat Tayini Ölçümü

Sülfat iyonuna doğal sularda çok sık rastlanmaktadır. Doğal sularda sülfat konsantrasyonu, bir litrede birkaç miligramdan birkaç bin miligrama kadar değişebilir. Yeraltı sularında bulunan sülfatın başlıca kaynağı jips’tir. Jips suda kolayca çözünen bir maddedir. Sulardaki sülfatlar, jips dışında diğer tuzlardan süzülme yoluyla veya sülfür ve sülfitlerin oksitlenmesi ile ya da evsel ve atıklarından meydana gelmektedir.

Suların içinde bulunan kurşun, bakır, strontiyum ve kalsiyum sülfatlar çözünmezler. Ancak sodyum, potasyum ve amonyum sülfatlar çok fazla çözünürler. Hangi çeşidi olursa olsun sülfatların sularda fazla miktarda olması istenmemektedir. Sularda bulunan sülfat genellikle yüksek konsantrasyonlara sahiptir. Bu durum özellikle dağıtma sistemlerindeki metallerin zaman içinde korozyona uğramasına neden olur. İçinde fazla sülfat bulunan sular beton ile temas ettiği zaman, betonla sülfat etkileşime girerek sülfat korozyonu denilen olayı meydana getirmektedir. Bu olay betonun mukavemetini düşürür ve betonun dağılmasına ve dökülmesine yol açar. Bu nedenle son derece önemlidir.

Sülfat indirgenme çalışmalarında, sülfat çeşitli mikro organizmaların etkisi ile bozunmakta ve sülfürlere dönüşmektedir. Böyle sularda sülfür kokusu ile birlikte çeşitli oranlarda karbon dioksit görülür.

Kükürt, bir kısım organik maddelerin yapısına girebilmektedir. Bunun dışında doğal ortamda en fazla inorganik şeklide bulunan bir elementtir. Atıksularda az miktarda sülfür, daha çok da sülfat şeklinde bulunmaktadır. Suda çözünmüş halde bulunan sülfür bir takım reaksiyonlar ile suyun pH değeri düştüğünde, kötü kokulu ve zehirli bir gaz olan hidrojen sülfüre dönüşmektedir. Bu gaz rengi olmayan ve çürük yumurta gibi kokan zehirleyici bir gazdır.

Akredite laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen sülfat tayini analizlerinde şu iki yöntem çok yaygın olarak kullanılmaktadır: gravimetrik ölçüm yöntemi ve türbidimetrik ölçüm yöntemi. Bu faaliyetlerinde laboratuvarlar, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına tabidirler.