Sağlıklı Bir Gelecek İçin Çalışıyoruz

Laboratuvar hizmetlerinde kalite dendiği zaman akla üç önemli nokta gelmektedir: doğru ve güvenilir sonuç vermek, zamanında sonuç vermek ve beklentilere uygun sonuç vermek. Kısaca laboratuvar hizmetlerinde kalite, kalite standartlarına uygun şekilde doğru, güvenilir ve zamanında sonuç vermektir.

Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Kuruluşu (ILAC, International Laboratory Accreditation Cooperation), laboratuvar analizlerinin standartlaşması yönünde bir kılavuz hazırlamıştır. Bu kılavuz daha sonra Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO, The International Organization for Standardization) tarafından ISO 17025 standardına dönüşmüştür.

Bu arada Klinik Laboratuvar Standartları Enstitüsü (CLSI, Clinical Laboratory Standarts Institiute) tarafından da bir takım standartlar geliştirilmiştir. Bu standartlar da yine ISO tarafından ISO 15189 standardına dönüşmüştür.

Günümüzde laboratuvarlarda kalite ve akreditasyon standartları şu şekildedir:

  • Standartlara uygunluk bakımından: TS EN ISO 9000 Kalite yönetim sistemleri - Temel esaslar, terimler ve tarifler
  • Yetkinlik bakımından:
    • TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar
    • TS EN ISO 15189 Tıbbi laboratuvarlar - Kalite ve yeterlilik için özel şartlar

Kalite yönetim çalışmalarından amaçlanan, laboratuvarların doğru, güvenilir ve zamanında sonuç vermelerini güvence altına almaktır. Bu şekilde bir laboratuvar hizmet alan kişi ve kuruluşların zarar görme riskini düşürmek ve doğanın korunmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Laboratuvarlarda analiz öncesinde örneklerin alınması, saklanması ve taşınması işlemlerinde, analiz sırasında ve analiz sonrasında raporlama ve kayıtların saklanmasında yapılacak hatalar onarılmaz sonuçlara neden olabilir. Kalite yönetim sistemlerine bu hataları azaltmak için gerek bulunmaktadır.

EuroLab, uluslararası kalite standartlarını uygulayan, akademik personele sahip, gelişen ve değişen teknolojiyi takip eden, toplum ve çevre güvenliğini önemseyen, müşteri memnuniyetini ve laboratuvar saygınlığını en üst seviyede tutan bir laboratuvar olarak müşterilerine hizmet vermektedir.