Deşarj Testi

Deşarj Testi
Deşarj Testi

Bir elektrik sisteminde iki iletken elektrot arasında bulunan yalıtım malzemesi, yapısındaki boşluklar ya da sorunlar yüzünden tam bir köprü oluşturamazsa, bir elektriksel boşalma olur. Buna kısmi boşalma denmektedir. Yetkili labortauvarlar dejarj testlerini TS 2051 EN 60270 Kablolar - Yüksek Gerilim Deney Teknikleri - Kısmi Boşalma Ölçmeleri standardına uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu standarttaki tanıma göre de kısmi boşalma, iletkene bitişik veya ayrık izolasyonun sadece kısmi olarak aşılması ve iletkenler arasında elektriksel boşalma meydana gelmesidir. Yani deşarja neden olan şey, iki aktif iletken arasında bulunan izolasyon malzemesinin kısmi bozulmasıdır.

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından yapılan bir araştırma sonuçlarına göre, orta gerilim ve yüksek gerilim sistemlerinde meydana gelen ve çok büyük hasarlara neden olan hataların büyük bir kısmı (yüzde 80’e yakın bir kısmı) elektriksel kısmi deşarj yüzünden olmaktadır. Yalıtkan malzemeyi deforme edecek kadar güçlü elektrik alanlarının bulunduğu, kanallarda, kablolarda, şaltlarda, transformatörlerde, kablo başlıklarında ve kablo eklerinde elektriksel kısmi deşarj meydana gelebilir.

Bu deşarjlar, aynı zamanda polimer ve benzeri katı izolasyon sistemindeki boşluklarda, çok katmanlı katı izolasyon sistemlerinin birleşme yüzeylerinde, sıvı izolasyon sistemlerinde bulunan gaz kabarcıklarında veya gaz ortamındaki iletkenin çevresinde de meydana gelebilir.

Genelde deşarj, 1 mikro saniyeden daha kısa süreli darbeler şeklindedir. Ancak bu sırada ortaya çıkan enerji, iletkeni saran yalıtım malzemesini bozacak kadar güçlüdür.

Yetkili laborautuvarlarda gerçekleştirilen deşarj testleri, kısmi deşarj olayının kritik düzeyde olup olmadığını belirlemeye yöneliktir. Kısmi deşarj olayı düşük seviyede ise, kritik olmayan veya kabul edilebilir şeklinde değerlendirilir.

Laboratuvarlar bu testleri, ilgili yasal düzenlemeler ve yayınlanmış standartlar çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Ayrıca çalışmalarında TS EN ISO/IEC 17025 standardı esaslarına da uymaktadır.