გამონადენი ტესტი

ჩაშვების ტესტი
ჩაშვების ტესტი

იმ შემთხვევაში, თუ ელექტროგადამცემი ელექტრულ სისტემაში ორი გამტარუნარიან ელექტროსადგურს შორის საიზოლაციო მასალა ვერ ხერხდება სრული ხიდის გამოყოფა ხარვეზების გამო ან მისი სტრუქტურის პრობლემებზე, ელექტროგადამცემი ხდება. ეს ნაწილობრივი გამონადენი ეწოდება. ავტორიზებული ლაბორატორიები ჩაატარებენ გამონადენის ტესტებს TS 2051 EN 60270 კაბელების შესაბამისად - მაღალი ძაბვის ტესტი ტექნიკა - ნაწილობრივი შესრულების გაზომვები. ამ სტანდარტის განმარტების მიხედვით, ნაწილობრივი გამონადენი არის დირიჟორისა და ელექტროგადამცემი ხაზის მიმდებარე ტერიტორიის ერთადერთი ან ნაწილობრივი იზოლაცია. ანუ, გამონადენის მიზეზი ორ აქტიურ დირიჟორს შორის საიზოლაციო მასალის ნაწილობრივ დეგრადაციას წარმოადგენს.

ელექტრული და ელექტრონიკის ინჟინერთა ინსტიტუტის (IEEE) მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით, საშუალო ძაბვისა და მაღალი ძაბვის სისტემების შეცდომების უმეტესობა, რომლებიც უზარმაზარ ზიანს აყენებენ (80 პროცენტთან ახლოს) გამოწვეულია ელექტრო ნაწილობრივი გამონადენით. ელექტრო ნაწილობრივი გამონადენი შეიძლება გამოიწვიოს conduits, კაბელები, switchgears, ტრანსფორმატორები, საკაბელო გამწოვები და საკაბელო splices სადაც ელექტრო სფეროებში ძლიერია დეფორმირება საიზოლაციო მასალა.

ეს გამონადენები ასევე შეიძლება მოხდეს პოლიმერისა და მსგავსი მყარი საიზოლაციო სისტემის ღრუში, მულტი-ფენის მყარი საიზოლაციო სისტემების ერთობლივ ზედაპირებზე, გაზის ბუშტუნებში თხევადი საიზოლაციო სისტემებით ან გაზის საშუალებით.

ზოგადად, გამონადენი არის pulses სახით ნაკლები 1 მიკრო წამში. თუმცა, შედეგად მიღებული ენერგია ძლიერია იმისთვის, რომ დაარღვიოს დამზღვევი.

გამარტივებული ლაბორატორიებში ჩატარებული გამონაკლისი ტესტები მიზნად ისახავს თუ არა ნაწილობრივი გამონადენი მოვლენა კრიტიკულ დონეზე. თუ ნაწილობრივი გამონადენი მოვლენა დაბალია, ითვლება არაკრიტიკული ან მისაღები.

ლაბორატორიები ამ ტესტებს ასრულებენ შესაბამისი სამართლებრივი რეგლამენტისა და გამოქვეყნებული სტანდარტების შესაბამისად. გარდა ამისა, იგი შეესაბამება TS EN ISO / IEC 17025 სტანდარტს.