Tuzluluk Tayini Ölçümü

Tuzluluk Tayini Ölçümü
Tuzluluk Tayini Ölçümü

Kullanılan içme ve kullanma suları insanların sağlığını doğrudan etkilemektedir. Aynı zamanda tarımsal üretimde sulama suyu kalitesi, kullanılan gübrenin etkinliğini, toprağın verimliliğini ve topraktan alınan verimi etkileyici özelliktedir. Bu nedenle her durumda, kullanılan suyun ölçümlenmesi ve analiz edilmesi önemlidir. Uygun olmayan suların kullanılması, sonradan telafi edilemeyecek zararlara neden olabilir.

Tuzluluk oranı, bazı sanayi atıkları ve deniz suyu analizlerinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Tuzluluk miktarı bilimsel açıdan şu şekilde tanımlanmaktadır: içindeki bütün karbonatlar oksitlerine çevrildiği zaman, bütün iyodür ve bromürler klorürler ile yer değiştirdiği zaman ve bütün organik maddeler oksitlendiği zaman, sudaki toplam katı madde miktarına tuzluluk miktarı denir. Genelde tuzluluk miktarı, gram olarak veya binde olarak ifade edilmektedir.

Suda tuzluluk miktarı belirlenirken şu iki temel kavramdan söze edilmektedir: klorinite ve klorosite. Klorinite demek sudaki klorluluk derecesi demektir. Sudaki bromür ve iyodürlerin klorür olarak ifade edilmesidir. Yani bir kilogram suyun içerdiği florür hariç halojenlerin gram olarak kütlesidir. Klorisite ise 20 derecedeki bir litre suyun içerdiği halojenlerin gram olarak kütlesidir.

Bir kilogram suda erimiş durumda bulunan katı cisimlerin gram olarak ağırlığına o suyun tuzluluk derecesi denmektedir. Doğada mevcut olan sular, tuzluluk derecelerine göre beş grupta toplanmaktadır. Az tuzludan çok tuzluya doğru bu su grupları şunlardır:

  • Tatlı sular
  • Acı sular
  • Normal deniz suyu
  • Tuzlu sular
  • Çok tuzlu sular

Sudaki tuzluluğun artışına bağlı olarak çok tuzlu suların yoğunluğu, elektrik iletkenliği ve basıncı yüksektir ancak spesifik ısısı, ısı iletkenliği ve donma noktası sıcaklığı düşüktür.

Laboratuvarlar, suda tuzluluk tayini yaparken, elektriksel iletkenlik yöntemi veya hidrometrik yöntem gibi farklı yöntemler uygulamaktadır. Ancak her durumda güvenilir ve kaliteli sonuçlar elde etmek açısından ilgili stnadartlara bağlı kalmaktadırlar.