Kağıt ve Kağıt Ürünlerinde Fungus Tayini

Kağıt ve Kağıt Ürünlerinde Fungus Tayini
Kağıt ve Kağıt Ürünlerinde Fungus Tayini

Kağıt ve kağıt ürünlerinin depolanması ve kullanılması sırasında en büyük tehlike bir takım mantarlar yüzünden küf oluşması ve kağıtların kullanılmaz duruma gelmesidir. Özellikle elverişli olmayan hava koşullarına maruz kalan veya uygun olmayan koşullarda saklanan bütün organik malzemeler için küf saldırısı kaçınılmaz bir durumdur. Çünkü küf oluşmasına neden olan mantar sporları, havada ve çeşitli nesneler üzerinde her an bulunmaktadır. Nemli koşullarda depolananan kağıtların yüzeyinde küf, zamanla kabarık noktalar şeklinde lekelenmelerle kendini gösterir. Küf, çeşitli mantarların görünür gelişimidir.

Kağıt üzerinde bulunan mantar çeşitleri, kağıda enzim salgılar ve parçalanmasına neden olur. Bu parçalar bir çözelti şekilde mantarlar tarafından emilir. Bu şekilde kağıt hem fiziksel hem de biyokimyasal olarak zarar görmüş olur.

Yetkili laboratuvarlarda mikrobiyoloji testleri kapsamında kağıt ve kağıt ürünlerinde fungus (mantar) analizleri de yapılmaktadır. Bu çalışmalarda esas alınan standartlar şunlardır:

  • ASTM D 2020-92 Kağıt ve mukavvanın küf (mantar) direnci için standart test yöntemleri

Bu test yöntemleri, özellikle mantarlara karşı direnç kazandırılan kağıt ve mukavvanın küf (mantar) direncini tespit etmek içindir. Bu konuda iki test yöntemi uygulanmaktadır:

  • Metod A: doğrudan inokülasyon, saf kültür, susuz olmayan örnek
  • Metod B: toprağa gömme

Birinci yöntem, nemli, sıcak bir atmosferde kullanılması veya depolanması beklenen kağıt ürünler için geçerlidir. Ancak bu ürünlerin nemli topraklarla teması yoktur. En fazla bu yöntem tercih edilmektedir.

Toprağa gömme yöntemi, uzun süre nemli topraklarla temas halinde olabilecek, mantara dayanıklı bir işleme tabi tutulmuş olsun olmasın, her türlü kağıtlar için önerilmektedir.

Bu yöntemlerin uygulanması sırasında başvurulan ASTM D 585, ASTM D 828, ASTM D 1193 ve ASTM D 1968 gibi başka standartlar da bulunmaktadır.