Müşteri Memnuniyeti

Müşteri Memnuniyeti
Müşteri Memnuniyeti

Bugün artık müşterilerine bir ürün veya hizmet sunan bütün işletmeler açısından müşteri memnuniyeti, pazar payını arttırmak, sektörde söz sahibi olmak, rekabet gücü kazanmak ve rakiplerin her zaman bir adım önünde olmak bakımından en önemli stratejilerden biridir. Müşterilerin bir firmadan neden uzaklaştıkları konusunda yapılan çalışmalarda en fazla neden, çalışanların davranışı ve düşük hizmet kalitesi olarak çıkmaktadır (yüzde 70’e yakın bir oranda).

Genel olarak kalite yönetim sistemlerinde aslolan müşteri beklentilerini karşılamak, hatta bu beklentilerin ötesine geçmektir. Ancak müşteri beklentilerinin sınırı yoktur: anlayış, iletişim, ulaşabilirlik, birebir etkileşim, güven, tutarlılık, çabukluk, bilgili personel, kalite, uygun fiyat, müşteri merkezli yönetim ve daha birçok nokta. Müşterilerin bu istek ve ihtiyaçlarının tam ve doğru olarak tespit edilmesinde oldukça karmaşık davranış şekilleri ile karşılaşılmaktadır. Ama bunlar aşılmayacak engeller değildir.

Laboratuvar hizmetleri sunan firmalar açısından da durum farklı değil. Laboratuvarların ayakta kalabilmesi için pazarlamanın bütün unsurlarını titizlikle uygulanmak zorundadırlar. Aksi takdirde bu sektörde de yaşanan rekabetle uzun süre yaşam sürdürmek imkansızdır.

Laboratuvar hizmetlerinde de müşteriler kaliteli hizmet almayı ve bundan mutlu olmayı beklemektedir. Eğitimli, deneyimli ve uzman çalışanların olmasını beklemektedir. Test, ölçüm, analiz veya kalibrasyon hizmetlerinin en son teknolojiye uygun araç ve gereçlerle yapılmasını beklemektedir. Raporların anlaşılır, net, yeterince açık, doğru ve hızlı olmasını beklemektedir. Bütün bunlar müşteri memnuniyeti yaratan unsurlardır.

Müşterileri mevcut müşteri, yeni müşteri, potansiyel müşteri, eski müşteri ve hedef müşteri olarak sınıflandırmak mümkündür. Firmamız EuroLab, bu sektörde de mevcut müşterileri elde tutmanın çok daha fazla getiri sağladığının farkındadır. Bir yandan da yeni müşteriler elde etmek konusunda çaba göstermektedir.

EuroLab müşteri memnuniyeti konusunda gerekli hassasiyeti göstermekte ve bu yönde faaliyetlerini sürdürmektedir.