Organik Madde Tayini

Organik Madde Tayini
Organik Madde Tayini

Toprak, insan yaşamında ve doğanın var oluşunda en az su ve hava kadar önem taşıyan temel kaynaklardan biridir. Toprağın üretkenliğini artıran başlıca yöntemlerin başında, içinde bulunan besin elementlerinin dengeli bir şekilde tutulması gelmektedir. Üretilecek bitki çeşitlerine göre gerekli gübreleme çalışmaları buna göre yapılmak zorundadır.

Akredite laboratuvarlar, toprak ölçümleri ve analizleri çerçevesinde, organik madde tayini çalışmaları da yapmaktadır. Bu şekilde tahlil çalışmaları yapılmakta ve çiftçilere, yetiştirecekleri ürün türüne göre gübreleme seçenekleri rapor halinde verilmektedir. Tahlil sonuçları, üretim yapılan toprakların içerdiği organik madde, pH, kireç, fosfor, potasyum, total tuz içerikleri ve miktarlarına göre gübre önerilerini içermektedir.

Laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen toprakta organik madde tayininde genelde Walkley-Black Yöntemi uygulanmaktadır. Söz konusu yöntemde toprak, potasyum dikromat ve sülfirikasit ile işleme tabi tutulmakta ve içinde bulunan organik karbonun kromat ile oksitlenmesi sağlanmakta ve toprakta okside olmuş karbon miktarı belirlenmektedir.

Organik madde dendiği zaman, toprağın içinde bulunan hayvan ve bitki kalıntıları ifade edilmektedir. Bunların parçalanması ile ortaya çıkan humus, bir yandan toprağın fiziksel özelliklerini düzenlemekte, bir yandan da organik maddenin yapısında bulunan besin maddeleri, bitkilere yararlı bir hale gelmektedir. Organik maddeler, bitki için yararlı besin maddelerinin ve suyun toprakta tutulmasına yardımcı olmaktadır. Toprak bu şekilde besleyici güç kazanmakta ve verimli olmaktadır.

Bu açıdan organik maddelerin iki türlü yararı bulunmaktadır:

  • Hafif topraklarda su ve besin maddelerinin tutulmasını sağlamak
  • Ağır topraklarda toprak yapısını düzenlemek, toprağın havalanmasını iyileştirmek ve toprağın işlemesini kolaylaştırmak

 

Toprakta yaşam alanı bulan canlılar için de organik maddeler yaşam kaynağı olmaktadır. Toprak bu sayede mikrobiyal faaliyetini arttırmış olmakta ve topraktan daha iyi bir ürün elde edilmesini sağlamaktadır.