ორგანული სტატია განსაზღვრა

ორგანული ნივთიერებების განსაზღვრა
ორგანული ნივთიერებების განსაზღვრა

ნიადაგი ადამიანის სიცოცხლისა და ბუნების ერთ-ერთი ძირითადი წყაროა, რაც მნიშვნელოვანია როგორც წყლის, ასევე ჰაერი. ნიადაგის პროდუქტიულობის გაზრდის ერთ-ერთი მთავარი მეთოდი არის დაბალანსებული ნივთების შენარჩუნება. აუცილებელი სასუქის ღონისძიებები უნდა ჩატარდეს მცენარეთა ჯიშების მიხედვით.

აკრედიტებული ლაბორატორიები ასევე ახორციელებენ ორგანული ნივთიერებების განსაზღვრას ნიადაგის გაზომვებისა და ანალიზის ფარგლებში. ამგვარად, ჩატარდება ანალიზის კვლევები და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების შერჩევა მოხდება ფერმერებისთვის ანგარიშის სახით. ანალიზის შედეგები შეიცავს ორგანული ნივთიერებების, pH, ცაცხვის, ფოსფორის, კალიუმის, მარილის შინაარსის და ნიადაგის რაოდენობებზე დაფუძნებულ სასუქის რეკომენდაციებს.

Walkley- შავი მეთოდი ზოგადად გამოიყენება ლაბორატორიების მიერ ჩატარებულ ნიადაგზე ორგანული ნივთიერებების განსაზღვრისათვის. ამ მეთოდით ნიადაგი კალიუმის დიქორატისა და გოგირდის მჟავითაა დამუშავებული და მასში შეტანილი ორგანული ნახშირბადის შემცველი ქრომატის მიერ დაჟანგულია და ნიადაგის დაჟანგული ნახშირბადის ოდენობა განისაზღვრება.

ორგანული საკითხი ეხება ცხოველთა და მცენარეების ნარჩენებს ნიადაგში. ნაყოფის ჩამოყალიბების შედეგად ჩამოყალიბებული ჰუმუსი ერთის მხრივ არეგულირებს ნიადაგის ფიზიკურ თვისებებს, ხოლო მცენარეთათვის სასარგებლოა ორგანული ნივთიერებების სტრუქტურის შემცველობა. ორგანული ნივთიერებები ხელს უწყობენ ნიადაგისა და მცენარისთვის სასარგებლო ნიადაგის შენარჩუნებას. ნიადაგის მიღება უძლურია და ხდება ნაყოფიერი.

ამასთან დაკავშირებით ორგანული ნივთიერებები ორი სარგებელია:

  • წყლისა და ნუტრიენტები ინახება სინათლის ნიადაგებში
  • მძიმე ნიადაგზე ნიადაგის სტრუქტურის რეგულირება, ნიადაგის ჰაერის გაუმჯობესება და ნიადაგის დამუშავების ხელშეწყობა

 

ორგანული ნივთიერებები ასევე სიცოცხლის წყაროა ნიადაგის ცოცხალ არსებაში. ნიადაგი გაზარდა მიკრობული აქტივობა და უზრუნველყოფს ნიადაგისგან უკეთეს პროდუქტს.