Karayolu Taşıtları - Tarım ve Ormancılıkta Kullanılan Makina ve Traktörler - İç Malzemeler Yanma Davranışı

Karayolu Taşıtları - Tarım ve Ormancılıkta Kullanılan Makina ve Traktörler - İç Malzemeler Yanma Davranışı
Karayolu Taşıtları - Tarım ve Ormancılıkta Kullanılan Makina ve Traktörler - İç Malzemeler Yanma Davranışı

Güç tutuşabilir veya alev geciktirici tekstil ürünlerinde dokumasında kullanılan liflerin, yüksek sıcaklıklara maruz kalmaları halinde bile fiziksel özelliklerini korumaları gerekmektedir. Bu açıdan karayolu taşıtları ile birlikte tarım ve ormancılık faaliyetlerinde kullanılan makina ve traktörlerin oturma kabinlerinde kullanılan tekstil ürünlerinin, Alman Standartlar Enstitüsü (DIN) tarafından oluşturulan DIN 75200 standardı dahil olmak üzere ilgili bütün standartlara ve yasal düzenlemelere uygun olması gerekmektedir. Bu uygunluk insan sağlığı ve güvenliği yanında ürün kalitesi açısından da önemlidir.

Otomotiv sektöründe kullanılan bütün malzemeler için güvenlik ve kalite, önde gelen talepler arasındadır. Ürünlerin ve bileşenlerin iyileştirilmesi, bütün otomobil üreticilerinin hedefleri içindedir ve son tüketicilerin de haklı bir talebidir.

İç malzemelerin yanma davranışları konusunda, ulusal ve ulusalararası kuruluşlar tarafından geliştiirlen standartlar yanında, otomotiv firmaları kendi standartlarını da geliştirmekte ve uygulamaktadır. Volkswagen, Audi, BMW, Daimler, Ford, General Motors, Volvo, Porsche, Honda ve Toyota firmaları bunlara örnektir.

Yetkili laboratuvarlar, yanmazlık testleri kapsamında, karayolu araçları yanında tarım ve ormancılık faaliyetlerinde kullanılan makina ve traktörlerin iç malzemelerinin yanma davranışını tayin etmek üzere bir takım testler gerçekleştirmektedir. Laboratuvarlar bu testler sırasında şu standartlara uymaktadır:

  • ISO 3795 Karayolu taşıtları, tarım ve ormancılık için traktör ve makineler - İç malzeme yanma davranışının belirlenmesi
  • TS ISO 3795 Karayolu taşıtları, tarım ve ormancılıkta kullanılan makinalar ve traktörler - İç malzemelerinin yanma davranışının tayini

Bu standart, binek otomobilleri, kamyonlar, kamyonetler, otobüslerve benzeri karayolu araçlarının, traktörlerin ve ziraat ve ormancılık alanında kullanılan makinaların oturma kabinlerinde kullanılan tekstil ürünlerinin küçük bir aleve maruz kalması durumunda yatay yanma hızının tayin edilmesi için bir yöntemdir.