Mikrobiyoloji Testleri

Mikrobiyoloji Testleri
Mikrobiyoloji Testleri

Mikroorganizmalar, genellikle çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olan mikroskobik organizmalardır. Mikroorganizmaların birçok çeşidi bulunmaktadır. Mikroorganizma tanımı, mantarlar, bakteriler, yeşil algler denilen mikroskobik bitkiler, planktonlar ve birçok mikro boyutta canlıyı içine almaktadır. Mikrorganizmaların büyük bir kısmı tek hücrelidir. Mikroorganizmalar, dünyada akar su olan her yerde, atmosferin üst tabakalarında, okyanus tabanındaki sıcak su kaynaklarında ve yer kabuğunun iç kısımlarında kayaların derinlerinde yaşayabilmektedir. Mikroorganizmalar ekosistemlerin besin döngüsünde de önemli bir yer tutmaktadır. Son çalışmalar ve gözlemler, havadaki mikroorganizmaların yağış ve havanın oluşumu üzerinde etkili olduklarını ortaya koymuştur.

Yeryüzünde tek hücreli mikroorganizmaların ortaya çıkışının yaklaşık 3 milyar yıl önce olduğu sanılmaktadır. Evrim süreci içinde yeryüzünde oldukça uzun bir süre sadece mikroskobik canlılar olmuştur. Çok sayıda mikroorganizma, hızlı bir şekilde yenilenmekte ve bakteriler ve benzerleri çok farklı türler arasında serbestçe gen transferi yapabilmektedir.

Mikroorganizmalar ilk olarak 1675 yılında keşfedilmiştir ve bu konuyu ele alan bilim dalına mikrobiyoloji denmiştir. Mikrobiyoloji, yukarıda açıklanan mikroorganizmaları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu mikroorganizmaların bir kısmı insan sağlığı açısından problem yaratmakta, bazı hastalıklara neden olmaktadır. Örneğin bakteriler, mantarlar ve parazitler bunların başında gelmektedir. Çıplak gözle görülemeyen bu küçük canlıların neden olduğu hastalıklar genel olarak enfeksiyon hastalıkları ya da bulaşıcı hastalıklar olarak adlandırılmaktadır. Hastalıklara neden olan on binlerce farklı mikroorganizma olduğu bilinmektedir.

Yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarından, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı çerçevesinde akredite olan labortatuvarlarda, mikrobiyoloji testleri de yapılmaktadır. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan test kriterlerine, yöntemlerine ve standartlarına uygun faaliyet gösteren bu laboratuvarlar, güvenilir ve tarafsız bir şekilde faaliyet göstermektedir. Mikrobiyoloji testleri kapsamında gerçekleştirilen belli başlı testler şunlardır:

 • Antibakteriyal aktivite tayini
 • Kozmetiklerde mikrobiyolojik test
 • Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler
 • Kağıt ve kağıt ürünlerinde fungus (mantar) tayini
 • Antifungal aktivite tayini
 • Toplam mikroorganizma yükü tayini
 • Plastiklerde antifungal tayini
 • Deri ürünlerin (wet blue) küflenmeye karşı direncinin test edilmesi

Yetkili laboratuvarlarda özellikle hastanelerde kullanılan tekstil ürünleri için her türlü yüzey üzerinde antimikrobiyel, antimantar ve antibakteriyel testler yapılmaktadır. Bu laboratuvarlarda testleri yapılan iplik çeşitleri şunlardır:

 • Pamuk, yün, polyester, poliamid, viskon, cam ve benzeri her türlü lif
 • Liflerden yapılmış, penye pamuk iplikleri, open-end pamuk iplikleri, kamgarn ve yün iplikler, puntalı iplikler, melanj iplikler, muline iplikler ve benzeri her türlü iplik
 • Doğal ve sentetik liflerden üretilmiş örme, dokuma ve dokusuz tekstil ürünleri (bu gruba tıbbi ve hijyenik tekstil ürünleri, kara, deniz ve hava araçlarında kullanılan tekstil ürünleri, inşaat ve yapı tekstilleri, endüstriyel amaçlı çeşitli tekstil ürünleri, mobilya ve ev tekstilleri ve yer döşemeleri, ekolojik ve çevre amaçlı tekstil ürünleri, ambalaj tekstil ürünleri ve benzeri tekstil ürünleri gitmektedir)

Son yıllarda antimikrobiyal tekstil ürünleri önem kazanmaktadır. Antimikrobiyal tekstil ürünleri, hijyenik ürün özelliklerinin tekstil ürünlerine kazandırılması ile elde edilen ve özellikle hastanelerde hijyen amaçlı olarak kullanılan tekstil ürünleridir. Bunlar sıradan tekstil ürünlerinden görsel olarak farklı değildir. Ancak bu ürünlerde temizlik ve hijyen çok ön plandadır.

Öncelikle gelişmiş ülkelerde yaygın olarak talep gören antimikrobiyal tekstil ürünleri, gittikçe yükselen hijyen bilinci ve hassasiyetine bağlı artık olarak dünyanın her yerinde aranılan ürünler haline gelmiştir. Bugün antimikrobiyal özellikte tekstil ürünleri en fazla günlük giysilerde, hastane ve otel tekstil ürünlerinde, bebek eşyalarında ve ev tekstil ürünlerinde tercih edilmektedir. Aynı zamanda antimikrobiyal özellikte tekstil ürünlerinin etkinlik seviyelerini belirlemek için çeşitli yöntemler ve standartlar yayınlanmaktadır.