Anti Bakteriyal Aktivite Tayini

Anti Bakteriyal Aktivite Tayini
Anti Bakteriyal Aktivite Tayini

Mikroorganizmaların tekstil ürünleri üzerinde üredikleri ve geliştikleri uzun yıllardan beri bilinen bir gerçektir. Tekstil ürünlerine uygulanan antibakteriyel uygulamalar geçmişte daha çok küflerin neden olduğu ekonomik kayıpları önlemek için yapılmaktaydı. Bu uygulamaların geçmişi onyedinci yüzyılda, gemicilikte kullanılan tekstil ürünlerinin demir tuzları ile işlenmesine kadar uzanır. Ancak bugünkü anlamda ilk uygulamalar, ikinci dünya savaşı sırasında asker çadırlarının ve askeri tekstil ürünlerinin mikroorganizmalar yüzünden kullanılamayacak hale gelmesi ile olmuştur. Ancak ilk uygulamalar ağırlıklı olarak tekstil ürünlerini korumak amaçlı yapıldığı için insan sağlığı açısından toksik özellikler dikkate alınmamıştır.

Tekstil ürünlerinde antibakteriyel terbiye işlemleri gittikçe daha önemli olmuştur. Bunda mantarların neden olduğu cilt rahatsızlıkları ve bakterilerin çıkardığı kötü kokular etkili olmuştur.

Yetkili laboratuvarlarda mikrobiyoloji testleri kapsamında anti bakteriyal aktivite tayini çalışmaları da yapılmaktadır. Laboratuvarlar bu çalışmalarında güvenilir ve tarafsız olduklarını kanıtlamak amacı ile TS EN ISO/IEC 17025 standardı çerçevesinde akredite olmaktadır. Aynı zamanda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uymaktadır. Anti bakteriyal aktivite tayini çalışmalarında esas aldıkları standartlar şunlardır:

·         AATCC 147 (Kalitatif) Kumaşların antibakteriyel aktivitesi, tekstil malzemelerinin değerlendirilmesi: paralel geçiş yöntemi

·         AATCC 174 (Kantitatif) Halıların antimikrobiyal aktivitelerinin değerlendirilmesi

·         AATCC 100 (Kantitatif) Tekstil materyalleri üzerine antibakteriyel işlemelerin değerlendirilmesi

·         ASTM E2149 (Kantitatif) Dinamik temas koşulları altında antimikrobik maddelerin antimikrobiyal aktivitesini belirlemek için standart test yöntemi

·         ASTM E2180 (Kantitatif) Polimerik veya hidrofobik malzemelerde antimikrobiyal aktivitesi belirlemek için standart test yöntemi

·         ISO 20645 (Kalitatif) Tekstil kumaşları - Antibakteriyel aktivitenin belirlenmesi - Agar difüzyon plakası testi

·         ISO 22196 (Kantitatif) Plastik ve gözeneksiz yüzeylerde antibakteriyel aktivitenin ölçülmesi

·         TS EN ISO 20743 Tekstil - Antibakterial aprelenmiş kumaşlarda antibakteriyel aktivitenin tayini

·         JIS L 1902 (Kantitatif) Antimikrobiyal kumaş testi