Hızlı Raporlama

Hızlı Raporlama
Hızlı Raporlama

Laboratuvar hizmetlerinin en önemli aşaması raporlamadır. Gerçekleştirilen test, ölçüm, analiz ve kalibrasyon çalışmalarınden elde edilen veriler ve çalışmanın sonuçları, bir rapor eşliğinde bu hizmetleri talep eden özel veya resmi kuruluşlara teslim edilmektedir.

Laboratuvar eğer TS EN ISO/IEC 17025 Belgesi sahibi ise, gerçekleştirilen bütün çalışmalar, Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun yapılmıştır ve bu çerçevede raporlanacaktır. EuroLab olarak firmamız da TS EN ISO/IEC 17025 Belgesi’ne sahiptir ve hem yapılan çalışmalar hem de sonuç raporu bu standart esaslarına uygun olmaktadır. Bu durumda hazırlanan rapor, yerli ve yabancı bütün kuruluşlar nezdinde doğru ve güvenilir kabul edilmektedir.

Gerçekleştirilen test, ölçüm, analiz ve kalibrasyon çalışmaları bir yandan ISO 17025 standardına uygun yapılırken, bir yandan da yapılan çalışmanın özelliklerine uygun yerli ve yabancı kuruluşlar taraından yayınlanan standartlara uygun olmaktadır. Ancak bu durumda sonuç raporları kaliteli, doğru ve güvenilir olmaktadır.

Bu noktada sonuç raporlarının içerikleri ve doğrulukları önemli olduğu kadar raporların hızlı düzenlenmesi de büyük önem taşımaktadır. Hızlı raporlama yapmak, çeşitli amaçlarla ölçüm, analiz, test, muayene, değerlendirme ve kalibrasyon hizmetleri veren bütün laboratuvarlar açısından son derece önemlidir. EuroLab bu konuda süreçlerini belirlemiştir ve bu kapsamda sorumluluk duygusu ile işletmelerin talep ettikleri raporları en hızlı şekilde hazırlamaktadır. Bu raporlar, yapılan çalışmaların bütün sonuçlarını, uygunluk durumunu ve bunların anlaşılması ve yorumlanması için gerekli bilgileri doğru, eksiksiz ve açık olarak içermektedir.

Bunu sağlamak bakımından EuroLab, güçlü bir yönetici ve çalışan kadrosu kurmuştur ve güçlü bir teknolojik altyapıya sahiptir. Taahhüt ettiği bütün hizmetleri yerine getirmek amacı ile kadrosunda ilgili uzmanlık alanlarında ve yeterli sayıda personel barındırmaktadır.