μεθύλιο βρωμιούχο προσδιορισμός

Προσδιορισμός του μεθυλοβρωμιδίου
Προσδιορισμός του μεθυλοβρωμιδίου

Το βρωμιούχο μεθύλιο είναι ένα άχρωμο και τοξικό αέριο. Έχει χρησιμοποιηθεί ως θανατηφόρος για τα έντομα, τα έντομα και τα βακτηρίδια, ειδικά στον τομέα της γεωργίας και στις αποθήκες που βασίζονται σε δηλητηριώδη περιουσία. Έχει επίσης αποτελεσματικό στην καταπολέμηση των ζιζανίων. Το βρωμιούχο μεθύλιο είναι μια χημική ένωση που είναι μη εύφλεκτη, υγροποιημένη, ελαφρώς διαλυτή στο νερό και εύκολα διαλυτή σε οργανικούς διαλύτες.

Το βρωμιούχο μεθύλιο είναι ένα αποτελεσματικό παρασιτοκτόνο που χρησιμοποιείται ευρέως σε αγροτικά πεδία εδώ και πολλά χρόνια. Το βρωμιούχο μεθύλιο, το οποίο κανονικά είναι αέρια, είναι άχρωμο και άοσμο και είναι τοξικό για τα ζώα και το περιβάλλον. Επίσης, συνεπάγεται κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Ορισμένα φυτά αφήνουν υπολείμματα βρωμίου, τα οποία βλάπτουν το φυτό.

Το μεθυλοβρωμίδιο χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε χωράφια και κήπους για την απολύμανση του εδάφους και την προστασία των ξηρών τροφίμων. Είναι μια πολύ τοξική ένωση με ισχυρή διείσδυση.

Αλλά ακόμα χειρότερα, ήταν αποτελεσματικό στην αραίωση της στιβάδας του όζοντος. Στο Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων, ο κανονισμός για τη μείωση της χρήσης του μεθυλοβρωμιδίου στη γεωργία δημοσιεύθηκε στο 2000. Ο κανονισμός αυτός αποσκοπεί στη μείωση της χρήσης και εισαγωγής μεθυλοβρωμιδίου στη γεωργία στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος στην οποία η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέρος. Με τον τρόπο αυτό, υπάρχει ο περιορισμός στη χρήση του μεθυλοβρωμιδίου, που χρησιμοποιείται ως φυτοπροστατευτικό φάρμακο, στη γεωργία, εκτός από την αποθήκευση και τη μεταφορά του. Στο 2009, η χρήση μεθυλοβρωμιδίου για οποιοδήποτε σκοπό απαγορεύεται στη χώρα μας.

Οι μελέτες προσδιορισμού του μεθυλοβρωμιδίου διεξάγονται σε εξουσιοδοτημένα εργαστήρια στο πλαίσιο των χημικών δοκιμών. Σε αυτές τις μελέτες τηρούνται τα κριτήρια δοκιμών που δημοσιεύονται από εγχώριους και ξένους οργανισμούς. Με αυτές τις συστηματικές και επιστημονικές μελέτες που διεξάγονται σε εργαστήρια, παρέχεται πιο αξιόπιστη και αμερόληπτη υπηρεσία.