σχετικά με εμάς

σχετικά με εμάς
σχετικά με εμάς

Η EuroLab, η οποία έχει κερδίσει μια αξιοπρεπή θέση στον τομέα από την έναρξή της και προσφέρει γρήγορα, υψηλής ποιότητας, ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα στους πελάτες της, θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με την ίδια κατανόηση.

Το πιο σημαντικό σημείο των εργαστηριακών μελετών είναι η συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά δειγμάτων δοκιμής ή ανάλυσης υπό κατάλληλες συνθήκες. Για παράδειγμα, όσο υψηλότερη είναι η ακρίβεια της σταθεροποίησης, τόσο μεγαλύτερη είναι η ακρίβεια των αποτελεσμάτων της δοκιμής και της ανάλυσης. Τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν εσφαλμένα στα εργαστήρια που εξυπηρετούν στον τομέα οφείλονται κυρίως στα σφάλματα σε αυτό το στάδιο πριν από την ανάλυση. Η εταιρία μας EuroLab ενημερώνει τις εταιρείες και τους οργανισμούς που εργάζονται εκ των προτέρων για το πώς και υπό ποιες συνθήκες θα ληφθούν τα δείγματα δοκιμών. Είναι πολύ σημαντικό για την εταιρεία μας να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με αυτά τα δείγματα, καθώς και δείγματα δοκιμών.

Στην εταιρεία μας, ενημερώνονται οι κατάλογοι δοκιμών και ανάλυσης, οι διαδικασίες συλλογής δειγμάτων, οι διαδικασίες αποδοχής δειγμάτων, οι διαδικασίες δοκιμής, μέτρησης και ανάλυσης, οι διαδικασίες αναφοράς αποτελεσμάτων, συνοπτικά όλες οι διαδικασίες που αφορούν τους τομείς δραστηριότητάς μας τεκμηριώνονται και οι διευθυντές και οι υπάλληλοί μας ενεργούν σύμφωνα με αυτές τις διαδικασίες.

Ως εταιρεία EuroLab, η εταιρεία μας έχει διαπιστευτεί από το UAF United Accreditation Foundation και την Υπηρεσία Διαπίστευσης ÖSAS από την Αυστρία σύμφωνα με το TS EN ISO / IEC 17025 Γενικές προϋποθέσεις για την αρμοδιότητα των εργαστηρίων δοκιμών και βαθμονόμησης σερβίρει.

Η εταιρεία EuroLab διαθέτει ισχυρή τεχνολογική υποδομή και έμπειρο και μορφωμένο διευθυντή και προσωπικό των εργαζομένων προκειμένου να προχωρήσει μπροστά από τους ανταγωνιστές της. Παράλληλα, συνεχίζει να αναπτύσσεται με τη δυναμική της δομή.

Η εταιρεία μας EuroLab λειτουργεί σύμφωνα με τις διεθνώς αποδεκτές Καλή Εργαστηριακές Πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό, διασφαλίζεται η ποιότητα και η αξιοπιστία των δεδομένων δοκιμών. Η ανθρώπινη υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος είναι ο πρωταρχικός μας στόχος. Δεδομένου ότι αποτρέπονται οι επαναλήψεις δοκιμών, παρέχονται εξοικονόμηση χρόνου, κόστους και πόρων. Οι ορθές εργαστηριακές πρακτικές είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε μελέτες ασφάλειας, στην ανάπτυξη γεωργικών παρασιτοκτόνων, στην παραγωγή τοξικών χημικών ουσιών, στην ανάπτυξη προσθέτων τροφίμων, στην ανάπτυξη βιοκτόνων, στην ανάπτυξη καλλυντικών προϊόντων και στη δοκιμή εκρηκτικών ουσιών.

Οι πελάτες ανησυχούν σωστά για την αξιοπιστία πολλών εργαστηρίων που λειτουργούν στη χώρα μας. Δεν είναι δυνατή η ταξινόμηση μεταξύ των εργαστηρίων. Δεν υπάρχουν κριτήρια που να υποδεικνύουν ότι οποιοδήποτε εργαστήριο είναι το καλύτερο εργαστήριο. Παρ 'όλα αυτά, μπορούν να δοθούν μερικές συμβουλές για να αποδειχθεί ότι το εργαστήριο είναι το πιο αξιόπιστο και οι εκθέσεις αποτελεσμάτων είναι ακριβείς, ακριβείς, αξιόπιστες και καλής ποιότητας. Για παράδειγμα, διαθέτει σύγχρονο και τεχνολογικό εξοπλισμό, έχοντας τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον κόσμο, δουλεύοντας σύμφωνα με το πρότυπο TS EN ISO / IEC 17025 και έχοντας έμπειρο, μορφωμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Η εταιρεία μας EuroLab είναι μια επιχείρηση με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.

Η εταιρία EuroLab προσφέρει στους πελάτες της ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μπορούν να καταχωρηθούν ως εξής:

  • Περιβαλλοντική ανάλυση
   • Μετρήσεις εκπομπών

TÜRCERT

  • Μετρήσεις ιμίσθησης
  • Περιβαλλοντικός θόρυβος και ακουστικές μετρήσεις
  • Μετρήσεις κραδασμών
  • Μετρήσεις νερού και λυμάτων
  • Μετρήσεις ιλύος εδάφους και ιλύος
 • Ηλεκτρικές δοκιμές
 • Βιομηχανικές δοκιμές
 • Ανάλυση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία
  • Εσωτερικές μετρήσεις
  • Μετρήσεις προσωπικής έκθεσης
  • Μελέτες χαρτογράφησης
 • Καλλυντική ανάλυση
  • Φυσική και χημική ανάλυση
  • Δοκιμή πρόκλησης στα καλλυντικά
  • Μικροβιολογική ανάλυση
  • Δερματολογική ανάλυση
 • Δοκιμές για την υφή
  • Φυσικές δοκιμές
  • Δοκιμές ταχύτητας
  • Δοκιμές ευφλεκτότητας
  • Χημικές και οικολογικές δοκιμές
  • Μικροβιολογικές δοκιμές
  • Ειδικές δοκιμές
  • Προϊόντα δοκιμασμένα
 • Ανάλυση καθαρισμού και απολύμανσης
  • Ανάλυση απορρυπαντικών
   • Φυσική και χημική ανάλυση
   • Μικροβιολογική ανάλυση
   • Δοκιμές βακτηριοκτόνου δραστηριότητας
  • Απολυμαντική ανάλυση
   • Φυσική και χημική ανάλυση
   • Δοκιμές δραστηριότητας
   • Δοκιμές βακτηριοκτόνου δραστηριότητας
  • Δοκιμές απόδοσης
 • Ανάλυση τροφίμων
  • Φυσική ανάλυση
  • Χημική ανάλυση
  • Μικροβιολογική ανάλυση
  • Ανάλυση ΓΤΟ
  • Ανάλυση ειδών
  • Ανάλυση μυκοτοξίνης
  • Ανάλυση συσκευασιών
  • Ανάλυση βιοτοξίνης
 • Η βαθμονόμηση