Ağır Metal Analizleri

Ağır Metal Analizleri
Ağır Metal Analizleri

Bugün yaşanan çevre kirliliği problemlerinin büyük bir kısmını suların kirlenmesi ve atıksular teşkil etmektedir. Atıksular, konutların ve sanayi tesislerinin yanında enerji santralleri ve tarım ve hayvancılık uygulamaları ile açığa çıkan sulardır ve atıksular, akarsular, göller, denizler ve yeraltı sularında oluşan çevre kirliliğinin en büyük faktörüdür. Atıksular, insan ve canlıların sağlıklarına zarar veren birçok biyolojik ve kimyasal maddeleri içinde barındırmaktadır. Atıksularda kirlenmeyi oluşturan ve dolayısıyla çevre kirliliği yaratan etmenlerin başında, ağır metal bileşikleri, radyoaktif atıklar, siyanür, organik ve çözücüler ve hidrokarbonlar gelmektedir. Sanayileşmenin hızla büyümesi, nüfusun hızla artması, yaşam standartlarının yükselmesi ve şehirleşme olgusu gibi nedenlerle şehir merkezlerinde, sanayi tesislerinde ve tarımsal faaliyetler sonucunda büyük miktarlarda atıksu ortaya çıkmaktadır.

Atıksuların bu kadar krilenmesinde en büyük pay ağır metaller ve bileşiklerindedir. Atıksuların inorganik kirlenmesine yol açan ağır metaller ve bileşikleri, canlıları önemli çevresel toksik etkiler altında bırakmaktadır. Bu etkiler, besin zincirlerine girme ve birikme, canlılarda akut ve kronik zehirlenme ile ölüm, balık yumurtalarının zarar görmesi ve balık türlerinde azalma gibi sonuçlar yaratmaktadır.

Ağır metallerin başında arsenik, kurşun, bakır, çinko, kadmiyum, baryum, demir, civa, gümüş, nikel, klor, krom, kalay, bor, mangan, antimon, alüminyum, molibden ve talyum gibi elementeler gelmektedir.

Esas olarak ağır metaller, doğal ve bozulan sistemlerde düşük derişimlerde bulunmakta, belli derişimlere yükseldiği zaman canlı organizmalarda zehirlenme etkisi yaratmaktadır. Ağır metallerin zehirleme etkileri canlıların bünyesindeki işlevlerine göre değişmektedir. Bilinen en zararlı ağır metaller civa, kurşun ve kadmiyumdur. Canlı bünyesine giren metaller organ ve dokularda farklı şekilde birikirler. Örneğin iyonik metal kirleticiler hücre içinde proteinlere bağlanarak etki yapar. Kurşun ise enzimlerin fonksiyonlarını etkileyerek zehirlenmeye neden olur.

Yetkili laboratuvarlarda, su ve atıksu ölçümleri kapsamında ağır metal analizleri de gerçekleştirilmektedir.