Motorlu Taşıtlarda İç Malzemelerin Yanma Davranışı Tespiti

Motorlu Taşıtlarda İç Malzemelerin Yanma Davranışı Tespiti
Motorlu Taşıtlarda İç Malzemelerin Yanma Davranışı Tespiti

Motorlu araçların iç yapılarında birçok tekstil ürünü kullanılmaktadır. Bu mazlemelerin tutuşabilme, yatay veya dikey yanma hızı ve erime davranışları gibi çeşitli yanma davranışları, ECE R 118 düzenlemelerine uygun olmak zorundadır.

Ayrıca ülkemizde ve Avrupa ülkelerinde, 22 kişiden fazla yolcu taşıyan motorlu araçların iç yapılarında kullanılan malzemelerin, ECE R 118 düzenlemelerine göre test edilmesi gerekmektedir.

Avrupa Birliği ülkelerinde bu konuda 95/28/AT sayılı Motorlu Araçların Belirli Sınıflarının İç Yapılarında Kullanılan Malzemelerin Yanma Davranışı İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği yürürlüktedir.

Bu konuda ülkemizde de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği’nin (661/2009/AT) Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ çıkarılmıştır. Can güvenliğini ön planda tutan bütün firmalar araçların iç yapılarında bu direktife uygun malzeme kullanmak zorundadır.

ECE R 118 düzenlemeleri araçların iç kısımlarında kullanılan tekstil ürünlerini üç başlık altında ele almıştır:

  • Malzemelerin yatay yanma hızını tespit deneyi (Ek 6)
  • Malzemelerin erime davranışını tespit deneyi (Ek 7)
  • Malzemelerin düşey yanma hızını tespit deneyi (Ek 8)

Yetkili laboratuvarlar, yanmazlık testleri kapsamında, motorlu araçlarda kullanılan iç malzemelerin yanma davranışı testlerini de gerçekleştirmektedir. Laboratuvarlar bu testler sırasında şu standartlara uymaktadır:

  • DIN 75200 Motorlu taşıtlar için yanma testi
  • ECE R 118 Motorlu Taşıtlar - Belirli Motorlu Taşıt Kategorilerinin İç Yapısında Kullanılan Malzemelerin Yanma Davranışı

Bu standartlar, motorlu araçların yolcu bölümlerinde kullanılan bar, mutfak, tuvalet dahil yan duvarlar, kapılar, tavan, taban, dış camlar, arka koltuk düzlemi ve ön bölmelerde, yolcuların kullanımına ayrılan yerlerde kullanılan malzemelerin test yöntemlerini kapsamaktadır.