Mobilya Testleri - Oturma Yerleri İçin Döşenmiş Kompozitlerin Alev Kaynakları İle Tutuşabilirliği

Mobilya Testleri - Oturma Yerleri İçin Döşenmiş Kompozitlerin Alev Kaynakları İle Tutuşabilirliği
Mobilya Testleri - Oturma Yerleri İçin Döşenmiş Kompozitlerin Alev Kaynakları İle Tutuşabilirliği

Bir yangın durumunda tekstil ürünleri, yangının daha da büyümesine neden olmaktadır. Bu nedenle tekstil sektöründe, yangın riskini düşürmek amacı ile güç tutuşan veya yanmaz kumaş üretimine daha fazla ağırlık verilmektedir.

Yanma olayının temel nedeni oksijen, ısı ve yanıcı maddelerin birarada bulunmasıdır. Yanma olayı sırasında tekstil ürünlerinde liflerin yapısı bozulur ve yanabilen bir takım gazlar açığa çıkar. Oksijen ve yanıcı gazlar bulunduğu sürece yanma devam eder. Neticede birbirini tetikleyen bir dizi tepkimeler ortaya çıkmaktadır. Kumaşların alev alma özelliği, dokuma ipinde kullanılan lifin çeşidi, kumaş dokusunun sıklığı ve terbiye işlemleri aşamasında uygulanan apre işlemleri ile ilgilidir. Bu yüzden güç tutuşur kumaş ile yanmaz kumaş aynı şey değildir. Güç tutuşur kumaşlar, yanma olayını mümkün olduğu kadar geciktirme özelliğini taşırlar. Apre işlemleri sırasında yanmayı geciktiren bazı işlemler uygulanır ve kumaşın yanıcı gazlar çıkarması engellenir. Bu nedenle kumaş yanmaz, ancak kömürleşir. Yanma olayını geciktiren bir takım katkı maddeleri veya Aramid lifleri kullanılmaktadır.

Netice olarak tekstil sektöründe, yangın amaçlı kullanılan kumaşlar, yanmaz kumaşlar ya da geç tutuşur kumaşlar olarak iki ayrı grupta toplanmaktadır. Her iki kumaş türü de ısıya dayanıklı kumaşlardır.

Laboratuvarlar, ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun şekilde akredite olmaktadır. Bu yüzden gerçekleştirilen bütün testler ve düzenlenen bütün raporlar, kaliteli, güvenilir ve hızlı olmaktadır.

Bunun yanında laboratuvarlar test çalışmalarında ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uymaktadır. Mobilya testleri kapsamında yapılan, oturma yerleri için döşenmiş kompozitlerin alev kaynakları ile tutuşabilirliği testlerinde de laboratuvarlar şu standartları esas almaktadırlar:

  • BS 5858-2 Mobilya için yangın testleri - Alevli kaynaklarla oturma için döşemeli kompozitlerin tutuşabilme kabiliyeti için test yöntemleri