Yıkama Haslığı

Yıkama Haslığı
Yıkama Haslığı

Tekstil sektöründe, boyalı ya da basılı tekstil ürünlerinin haslık değerleri, her zaman için önemli olmuştur. Üstelik bugün müşteri memnuniyeti yaratmak için daha da önemli olmuştur. Ancak doğal olarak tekstil ürünlerinin amaca ne kadar uygun olduğunu yani bir anlamda kalitesini tek bir ölçü ile belirlemek mümkün değildir. Bu yüzden ürün kalitesini kanıtlamak amacı ile, dolaylı yollardan kaliteyi ilgilendiren bir dizi özelliği de ölçümlemek ve analiz getmek gerekmektedir. Bir tekstil ürünün son derece önemli olan desen, renk, estetik, yıkama ve benzer özelliklerin tam olarak ölçülmesi ve sonuçlarının sayısal bir büyüklük olarak verimesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde bu özellikler kalite kavramı içine yerleştirilebilir.

Bunun yanı sıra tekstil üreticilerinin, bu alanda nitelikli, gayretli, gelişen ve değişen teknolojiyi takip eden ve bu teknoloji ile uyum sağlayan çalışanlara ihtiyacı bulunmaktadır. Bu şekilde yasal düzenlemelere ve geliştirilen yerli ve yabancı standartlara uygun üretim yapılabilir.

Haslık kontrollerinde, işletmeler kendi bünyelerine bir kısım test ve analiz çalışmalarını yapsalar da aslolan bu testlerin akredite olmuş yetkili laboratuvarlarda yapılmasıdır. Bu laboratuvarlar, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı esaslarına uygun şekilde ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından yetki alan, akredite olan laboratuvarlardır.

Yıkama haslığı, tekstil ürünlerinin yıkama sonrasında ne kadar renk değiştirdiklerini ve yıkama sırasında diğer kumaşları ne kadar kirlettiklerini belirlemek amacı ile yapılmaktadır. Dokumasındaki elyaf karışımına şu standartta belirlenen yıkama sıcaklığı uygulanarak ürünün yıkma haslığı değerlendirilmektedir:

  • TS EN ISO 105-C06 Tekstil - Renk haslığı deneyleri - Bölüm C06: Evsel yıkamaya ve ticari müesseselerde yıkamaya karşı renk haslığı

Yıkama haslığı testleri, özel makinelerde ve belli koşullara uyularak yapılmakta ve test sonuçları, ışık kabininde gri skala ile değerlendirilmektedir.