πλύσιμο στερεότητα

Γρήγορη πλύση
Γρήγορη πλύση

Στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, οι τιμές σταθερότητας των βαμμένων ή τυπωμένων υφαντουργικών προϊόντων ήταν πάντα σημαντικές. Επιπλέον, σήμερα έχει γίνει ακόμη πιο σημαντικό να δημιουργηθεί ικανοποίηση των πελατών. Φυσικά, ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί πόσο κατάλληλα είναι τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για το σκοπό αυτό, δηλαδή η ποιότητα των προϊόντων με ένα μόνο μέτρο. Επομένως, προκειμένου να αποδειχθεί η ποιότητα του προϊόντος, είναι απαραίτητο να μετρηθεί και να αναλυθεί ένας αριθμός ιδιοτήτων που σχετίζονται έμμεσα με την ποιότητα. Είναι απαραίτητο ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν να μετρά με ακρίβεια το σχεδιασμό, το χρώμα, την αισθητική, το πλύσιμο και παρόμοιες ιδιότητες και να δίνει τα αποτελέσματα ως αριθμητικό μέγεθος. Μόνο τότε μπορούν αυτά τα χαρακτηριστικά να ενσωματωθούν στην έννοια της ποιότητας.

Επιπλέον, οι κατασκευαστές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων χρειάζονται ειδικευμένους, επιμελείς, αναπτυσσόμενους και μεταβαλλόμενους εργαζόμενους που ακολουθούν και προσαρμόζονται στην τεχνολογία αυτή. Με αυτόν τον τρόπο, η παραγωγή μπορεί να γίνει σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς και να αναπτυχθούν εσωτερικά και εξωτερικά πρότυπα.

Στους ελέγχους σταθερότητας, παρόλο που οι εταιρείες κάνουν ορισμένες δοκιμές και αναλύσεις στις δικές τους εγκαταστάσεις, οι βασικές δοκιμές πρέπει να εκτελούνται σε διαπιστευμένα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια. Τα εργαστήρια αυτά είναι διαπιστευμένα και διαπιστευμένα από εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς διαπίστευσης σύμφωνα με τα πρότυπα των γενικών όρων για τις αρμοδιότητες των εργαστηρίων δοκιμών και βαθμονόμησης TS EN ISO / IEC 17025.

Η ανθεκτικότητα στο πλύσιμο πραγματοποιείται προκειμένου να καθοριστεί πόση αλλαγή χρώματος των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μετά το πλύσιμο και πόσο μολύνουν άλλα υφάσματα κατά το πλύσιμο. Η σταθερότητα πλύσης του προϊόντος αξιολογείται με την εφαρμογή της θερμοκρασίας πλυσίματος που προδιαγράφεται στο πρότυπο στο μείγμα ινών κατά την ύφανση:

  • TS EN ISO 105-C06 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - Δοκιμές αντοχής χρωμάτων - Μέρος C06: Αντοχή χρωμάτων σε οικιακά και εμπορικά πλυσίματα

Οι δοκιμές αντοχής στον πλύσιμο πραγματοποιούνται σε ειδικά μηχανήματα και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και τα αποτελέσματα των δοκιμών αξιολογούνται με γκρι κλίμακα στο φωτιστικό.