Depolamada Boya Transferi Haslığı

Depolamada Boya Transferi Haslığı
Depolamada Boya Transferi Haslığı

Aynı yerde depolanan tekstil ürünlerinde, bazen birinden diğerine boya aktarımları gerçekleşmektedir. Bu olgu süblimasyondan farklıdır. Çünkü süblimasyon, katı maddelerin, yüksek ısı altında sıvı hale geçmeden doğrudan gaz haline geçmesi durumudur. Kısaca süblimleşme ısıya bağlı bir durum değişimidir. Yani süblimasyon, sıcaklık altında renklerin yanı sıra renklendirilmemiş boyalarla da olmaktadır.

Esas olarak boya transferi, kumaşların veya giysilerin birbirleri ile yakın temas halinde olmasından ve farklı tonlarda katlanmasından oluşur. Normal koşullarda nem varken transfer edilen boya miktarı yoğunlaşır. Bu yüzden sıcak ve nemli havalarda kumaşlar veya giysiler depolanmadan hemen önce buhara maruz kalırsa, bu sorun daha belirgin olur. Özellikle plastik torbalara konularak saklanması durumunda, kumaş veya giysiler, ortamının başlangıç nem oranını koruma eğilimi gösterirler ve torbaya girdikleri anda kumaşın durumuna bağlı olarak boya tranferi daha da artabilir.

Depolamada boya transferi haslığı belirlenirken, renk transferinin uzun süreli depolama yapıldığı durumlarda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği değerlendirilmektedir. Eğer standartlarda belirlenen koşullar altında renk aktarımı olmazsa, normal depolama koşullarında veya uzun depolama koşullarında herhangi bir renk aktarım sorunu beklenmez.

Bu test yöntemi, sonlandırma ile ilgili olası renk aktarım sorunlarını değerlendirmek için de kullanılmaktadır. Bazı boyar maddeler doğal olarak diğerlerine göre daha fazla renk aktarma olma özelliğine sahiptir ve bazı kimyasal yüzeyler ve sonlandırma koşulları bu aktarımı hızlandırmaktadır.

Yetkili laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen depolamada boya transferi haslığı testlerinde, şu standarda uygun hareket edilmektedir:

  • AATCC 163 Renk haslığı: Depolama boyunca transfer - Kumaştan kumaşa

Laboratuvarlar, yapılacak değerlendirmelerin kaliteli, hızlı ve güvenilir sonuçlar vermesini sağlamak üzere en son teknolojik cihazları ve yöntemleri kullanmakta, ayrıca eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna sahip olmaktadır.