Gerilimli Bölümlere Erişilmeye Karşı Koruma Testi

Gerilimli Bölümlere Erişilmeye Karşı Koruma Testi
Gerilimli Bölümlere Erişilmeye Karşı Koruma Testi

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik, 2006 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Bu yöntemelik, yönetmeliğin kapsamına giren bütün elektrikli cihazların, yine bu yönetmelikte açıklanan emniyet koşullarını ve uygunluk değerlendirme süreçlerini sağladıktan sonra piyasaya sunulmasını sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. Bu yönetmeliğin kapsamına giren elektrikli cihazlar ise, 50 ile 1000 volt alternatif akım ya da 75 ile 1500 volt doğru akım arasında değişen anma gerilimlerinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli cihazlardır.

Sözü edilen yönetmelik ekinde, belirli gerilim sınırları içinde kullanılmak üzere tasarımlanan elektrikli cihazlar ile ilgili güvenlik koşulları verilmiştir (Ek 1).

Bu yönetmelik, Avrupa Birliği tarafından çıkarılmış olan 2006/95/EEC sayılı Alçak Gerilim Direktifi (Low Voltage Directive, LVD) esas alınarak hazırlanmıştır.

Sözü edilen yönetmelik esaslarına göre, elektrikli ve elektronik ürünler için gerekli elektriksel güvenlik testlerinin mutlaka yaptırılması gerekmektedir. Üretici firmalar ayrıca bu test sonuçlarını, CE işaretlemesi yapmak için hazırlayacakları teknik dosyada saklamak zorundadırlar.

Çeşitli laboratuvarlar, ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak çeşitli elektriksel testler yapmaktadır. Bu çerçevede yapılan testler arasında gerilimli bölümlere erişilmeye karşı koruma testleri de bulunmaktadır.

Gerilimli bölüm, normal çalışmasında enerji verilmesi gereken, nötr iletkeni dahil, ancak PEN iletkeni hariç, herhangi bir iletken veya iletken bölümdür. PEN iletkeni, koruma ve nötr iletkenlerin her ikisine ait görevleri yapan topraklanmış koruyucu nötr iletkendir.

Bu ölçümlerde yetkili laboratuvarlar tarafından, mevcut yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun hareket edilir. Bu standarların başında TS EN 60335-1 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar standardı gelmektedir.

Ayrıca laboratuvarlar, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun şekilde faaliyet göstermek zorundadırlar.