Toplam Siyanür Tayini

Toplam Siyanür Tayini
Toplam Siyanür Tayini

Siyanür çok güçlü bir zehirdir ve hidrosiyanik asidin tuzu veya esteridir. Siyanürün organik ve inorganik çeşitleri bulunmakta veya çeşitli kimyasal süreçlerle üretilmekte ve kullanılmaktadır. Siyanürün organik bileşikleri, nitril grubu altında toplanır ve genelde zehirli değildir. Bir takım ilaçların yapımında kullanılır.

Siyanür, bazı hayvanlar ve bitkiler tarafından da üretilmektedir. Çok sayıda bitki, bakteri ve böcek, siyanürü doğal yoldan üretmektedir. Kayısı, kiraz, badem, erik, şeftali, patates, fasulye, lahana, turp, mısır ve brokoli bitkileri de siyanürlü bileşikler üretmektedir.

Siyanür dendiği zamana aslında bütün siyanür bileşikleri ifade edilmiş olmaktadır. Siyanür bileşikleri, basit ve kompleks siyanürler olarak iki gruptur. Çoğu basit metal siyanürler çözünmez nitelikte ya da az çözünür özelliktedir. Serbest veya metal kompleksi şekilde bulunan siyanür, sanayi tesislerinde, metal parlatma, elektrolitik kaplama, petrol, kimya, çelik ve maden işletmelerinde kullanılmakta ve bu yoldan çevreye yayılmaktadır.

Atıksulara da karışan siyanürün zehirli olması ve sanayide geniş kullanım alanına sahip olması yüzünden düşük derişimlerdeki siyanür tayini çok önemlidir. Kuvvetli zehirleme etkisi olduğu için, çevre koruma amacı ile resmi ve özel kuruluşlar tarafından tatlı sularda ve deniz suyunda siyanürün bulunabilecek en yüksek seğerleri, bir litrede 5 mikrogram olarak belirlenmiştir. Çevre sağlığını korumak ve doğal yaşamın zarar görmemesini sağlamak için, sudaki siyanür miktarını tespit etmek çok önemlidir.

Sularda düşük konsantrasyonlardaki toplam siyanürü tayin etmek için, elektro analitik, fluorometrik, kromatografik, atomik absorbsiyon spektrofotometre ile ve spektrofotometrik çok sayıda yöntem geliştirilmiştir.

Ulusal ve uluslarası akreditasyon kuruluşlarından akredite olan laboratuvarlar, su ve atıksu ölçümleri çerçevesinde, toplam siyanür tayini çalışmalarını da yapmaktadır. Bu laboratuvarlar çalışmalarında, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun faaliyet göstermektedir.