Azot Tayini

Azot Tayini
Azot Tayini

Toprak, içinde organik ve inorganik bileşikler bulunan, yaşayan ve hareketli bir sistemdir. Toprağın derinliklerinde, içinde su ve gazlar bulunan boşluklar vardır. Toprağın çeşidini, toprağı meydana getiren maddelerin farklı bileşimleri belirlemektedir. Toprakta mantarlar, solucanlar, kemirgenler ve bakteriler gibi birçok canlı toplulukları yaşar. Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerine göre çok farklı toprak çeşitleri bulunmaktadır.

Toprağın oluşumunda iklim, toprakta yaşayan canlılar ve üzerindeki bitki örtüsü önemli faktörlerdir. Bu faktörler toprağın yapısında ve içindeki organik maddelerde çeşitli değişikliklere yol açmakta ve toprağın oluşumuna katkıda bulunmaktadır.

Binlerce yıldır toprak, bir problem görmeden bugüne ulaşmıştır ama içinde bulunulan yüzyılda, sanayi etkinliklerinin artması ile toprak güç kaybetmeye başlamıştır.

Toprağın bu şekilde verimsizleşmesi, fosil yakıtların yakılması ve çeşitli sanayi faaliyetleri ile ortaya çıkan kükürtlü ve azotlu bileşiklerin atmosferdeki miktarının artmasına bağlıdır. Kükürtlü ve azotlu bileşikler, daha sonra asit yağmurları olarak toprağa düşmektedir. Bu durum toprağın yapısında değişikliklere yol açmakta ve canlılar için tehlike oluşturmaktadır.

Azot kirliliği, uluslararası boyutlarda bir problemdir. Esas olarak yoğun tarım faaliyetlerinin yapıldığı bölgelerde ortaya çıkar. Bu problem ile mücadele etmek için, gübrenin doğru zamanda kullanılması ve hayvan gübrelerinin kullanımında gelişmiş yöntemler seçilmesi gibi önlemlere başvurulmaktadır.

Azot bütün canlılar için gerekli olan temel elementlerden biridir, ancak azot, toprağı ve ürünleri doğrudan etkilemektedir. Topraktaki miktarın normalin üzerine çıkması, yeraltı sularının kirlenmesine yol açmaktadır.

Bu yüzden toprakta bulunan azot miktarının belirlenmesi önem taşımaktadır. Yetkili laboratuvarlar, toprak ölçümleri çerçevesinde azot tayini de yapmaktadır. Bu analizler sırasında şu standartlar esas alınmaktadır:

  • TS 8337 ISO 11261 Toprak Kalitesi - Toplam Azot Tayini - Geliştirilmiş Kjeldahl Metodu
  • TS 12089 EN 13137 Atıkların Özellikleri - Atık, Çamur ve Sedimentlerde Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini