აზოტის განსაზღვრა

აზოტის განსაზღვრა
აზოტის განსაზღვრა

ნიადაგი ცოცხალი და მობილური სისტემაა ორგანული და არაორგანული ნაერთებით. ნიადაგის სიღრმეში წყლები და გაზები ხვდებიან. ნიადაგის ტიპი განისაზღვრება ნიადაგის შედგენილ ნივთიერებთა სხვადასხვა კომპოზიციებით. ბევრი მცხოვრები ცხოვრობს მიწაზე, როგორიცაა სოკოები, ჭიები, მღრღნელები და ბაქტერიები. ნიადაგის ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური თვისებების მიხედვით მრავალი ნიადაგის ტიპები არსებობს.

ნიადაგის, კლიმატის, ცოცხალი ორგანიზმებისა და მცენარეების ჩამოყალიბება მნიშვნელოვანი ფაქტორებია. ეს ფაქტორები მიგვიყვანს სხვადასხვა ცვლილებებს ნიადაგის სტრუქტურასა და მასში არსებულ ორგანულ ნივთიერებებში და ხელს უწყობს ნიადაგის ფორმირებას.

ათასობით წლის მანძილზე მიწა დღემდე მიაღწია პრობლემას, მაგრამ მიმდინარე საუკუნეში სამრეწველო საქმიანობის ზრდასთან ერთად ნიადაგი ძალაუფლების დაკარგვა დაიწყო.

ნიადაგის ეს ეფექტურობა გამოწვეულია გოგირდის და აზოტის ნაერთების რაოდენობის ზრდაში, რომლებიც გამოწვეულია წიაღისეული საწვავის და სხვადასხვა სამრეწველო საქმიანობის შედეგად გამოწვეული ატმოსფეროში. გოგირდის და აზოტის ნაერთების შემდეგ ნიადაგში მჟავა წვიმს. ეს ვითარება ცვლის ნიადაგის სტრუქტურას და ქმნის სიცოცხლის საშიშროებას.

აზოტის დაბინძურება საერთაშორისო პრობლემაა. ძირითადად ხდება რეგიონებში, სადაც ინტენსიური სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა ხორციელდება. ამ პრობლემის მოსაგვარებლად გამოიყენება ისეთი ღონისძიებები, როგორიცაა მენჯის გამოყენება შესაფერისი დროისა და მენიუს გამოყენების მეთოდების შერჩევა.

აზოტი ყველა ცოცხალი არსების ერთ-ერთი უმთავრესი ელემენტია, მაგრამ აზოტის პირდაპირ გავლენას ახდენს ნიადაგი და პროდუქტები. თუ ნიადაგის რაოდენობა ნორმალურად აღემატება, მიწისქვეშა წყლები დაბინძურებულია.

აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ნიადაგის აზოტის რაოდენობის განსაზღვრა. ავტორიზებული ლაბორატორიები ნიადაგის გაზომვის ფარგლებში ასევე ახორციელებენ აზოტის განსაზღვრას. ეს ანალიზი ეფუძნება შემდეგ სტანდარტებს:

  • TS 8337 ISO 11261 ნიადაგის ხარისხი - სულ აზოტის განსაზღვრა - გაუმჯობესებული Kjeldahl მეთოდი
  • ნარჩენების თვისებები - სულ ორგანული ნახშირბადის განსაზღვრა (TOC) ნარჩენების, ნალექების და ნალექების